|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán KIS chuyển lỗ sang lãi trong quý II, tăng 87% giá trị danh mục cổ phiếu

11:23 | 21/07/2023
Chia sẻ
Chứng khoán KIS Việt Nam (KISVN) công bố báo cáo tài chính riêng quý II với kết quả chuyển lỗ cùng kỳ năm trước sang lãi trên trăm tỷ đồng nhờ giảm đáng kể các khoản chi phí.

Doanh thu hoạt động quý II ghi nhận 387 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ tài sản tài chính FVTPL giảm 74% còn 102 tỷ đồng. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro cũng giảm 84% xuống mức 34 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 63% đạt 32 tỷ đồng; lãi từ cho vay và phải thu đạt 127 tỷ đồng, tăng 11%.

Chi phí hoạt động quý II giảm 73% so với cùng kỳ. Công ty ghi lỗ từ các tài sản tài FVTPL 51 tỷ đồng và lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro và 37 tỷ đồng, giảm lần lượt 91% và 72% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, chi phí dự phòng tăng 68% lên 56 tỷ đồng.

Kết quả, KIS báo lãi sau thuế đạt trên 105 tỷ đồng, khởi sắc so với kết quả lỗ 38 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động giảm 39% nhưng nhờ giảm 52% chi phí, lãi sau thuế vẫn tăng 83% so với cùng kỳ lên 184 tỷ đồng.

 

Tổng tài sản tại cuối tháng 6 đạt 8.822 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Phần lớn (72%) tài sản của KIS nằm ở khoản cho vay ngắn hạn, chiếm 6.395 tỷ đồng, tăng 30% so với thời điểm đầu năm. Đây là khoản cho vay hoạt động margin (6.203 tỷ đồng) và cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách hàng. Dư nợ cho vay margin ghi nhận tăng 19% so với quý I và duy trì xu hướng tăng qua 12 tháng gần đây. Theo danh sách Top10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất sàn HOSE nửa đầu năm 2023, KIS đứng vị trí thứ 9 với 3,32% thị phần.

 

Ở danh mục tự doanh, giá trị tài sản tài chính FVTPL ghi nhận tăng 14% so với đầu năm lên 736 tỷ đồng tại cuối tháng 6. Tỷ trọng lớn nhất vẫn là cổ phiếu với 388 tỷ đồng (bao gồm niêm yết và chưa niêm yết), tăng 87% so với cuối quý I.

Tài sản tài chính FVTPL tại 30/6. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý II).

Về tình hình nợ, KIS ghi nhận nợ phải trả tại cuối tháng 6 trên 3.800 tỷ đồng, giảm 3% sau 6 tháng. Công ty không còn ghi nhận khoản trái phiếu phát hành 300 tỷ đồng như đầu năm.

Xuân Nghĩa