Chứng khoán

Chứng khoán FPT vừa bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm qui định về tư vấn đầu tư chứng khoán

18:36 | 03/01/2020

Chia sẻ

Cụ thể, Chứng khoán FPT không kí hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.
Chứng khoán FPT vừa bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm qui định về tư vấn đầu tư chứng khoán - Ảnh 1.

Chứng khoán FPT (FPTS) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Phan Quân

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS, Mã: FTS). 

Cụ thể, Chứng khoán FPT bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm qui định về trách nhiệm của công ty chứng khoán trong việc thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trong năm 2019, khi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho khách hàng, Chứng khoán FPT không kí hợp đồng tư vấn đầu tư chứng khoán với khách hàng.

Trong cùng đợt này, UBCKNN thông báo xử phạt Công ty Cổ phần Ê đen 100 triệu đồng do công ty không báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Ê đen không báo cáo UBCKNN theo qui định pháp luật đối với một số văn bản như Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2018, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Phan Quân