|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch KPF xin từ nhiệm

08:10 | 29/05/2024
Chia sẻ
Chủ tịch KPF xin từ nhiệm ngay trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji (Mã: KPF) vừa công bố thông tin đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Khánh Toàn.

Lý do xin rút khỏi ghế Chủ tịch là do bận việc cá nhân. Ông Toàn cho hay sẽ uỷ quyền cho ông Nguyễn Quang Huy - thành viên HĐQT thay mặt ông tham gia các cuộc họp HĐQT, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề liên quan đến khi ông được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt miễn nhiệm.

Ông Toàn được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của KPF nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày 8/8/2023.

Ông Toàn xin nghỉ ngay trước thềm cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 diễn ra vào ngày 26/6.

Tại buổi họp tới, ĐHĐCĐ cũng sẽ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro của Ông Nguyễn Trung Kiên đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Năm 2023, chiếc ghế Tổng Giám đốc của KPF liên tục biến động khi thay tới 3 người trong một năm.

KPF cho biết qua phân tích tình hình thị trường và các dự báo vĩ mô kết hợp với việc đánh giá các điểu kiện thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai đầu tư vào các dự án, năm nay, KPF lên kế hoạch tổng doanh thu 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,17 tỷ; cùng tăng 15% so với thực hiện năm 2023.

HĐQT nhận xét năm 2024 sẽ là năm bản lề để công ty tái cơ cấu lại tài sản, các khoản đầu tư lớn để chuẩn bị bước đà cho các năm tiếp theo. Để đạt được chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch kinh doanh của năm 2024, ban điều hành sẽ tiếp tục tìm kiếm các công ty và tài sản có tiềm năng sinh lời để cơ cấu danh mục đầu tư tài chính và chú trọng phát triển mảng kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.

Trong năm 2024, KPF nhận định tình hình lạm phát vẫn đang được dự báo tiếp tục gia tăng, thị trường bất động sản tuy gặp khủng hoảng nợ nhưng đây vẫn là kênh thu hút dòng tiền đầu tư để tái cơ cấu lại tài sản. Đặc biệt là nhu cầu để ở đối với căn hộ chung cư giá rẻ và trung bình vẫn ở mức cao.

Do vậy, công ty cũng sẽ nghiên cứu khảo sát và đánh giá khả thi các dự án phù hợp để tìm nguồn đầu tư tài chính dài hạn nhằm tạo nguồn thu có tính thanh khoản cao.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, HĐQT cân đối chưa phân phối lợi nhuận của năm này.

HK