Hàng hóa

Chính thức có giá mua điện mặt trời mới, giảm còn 1.644 đồng/kWh

09:57 | 07/04/2020

Chia sẻ

Sau hơn 9 tháng Quyết định 11/2017 hết hiệu lực, Chính phủ vừa quyết định giá mua điện mặt trời mới và sẽ áp dụng từ ngày 22/5.

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kí ban hành Quyết định 13/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, thay thế Quyết định 11/2017 hết hiệu lực từ 30/6/2019. 

Theo Quyết định 13/2020, dự án điện mặt trời nối lưới đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án (hoặc một phần dự án đó) được áp dụng biểu giá mua điện mới.

Cụ thể, giá mua điện mặt trời mặt đất là 7,09 cent/kWh, tương đương 1.644 đồng, giảm hơn 440 đồng/kWh so với qui định trước đây. Còn giá điện mặt trời nổi là 7,69 cent/kWh, tương đương 1.783 đồng, điện mặt trời mái nhà là 8,38 cent/kWh, khoảng 1.943 đồng.

Công nghệ điện mặt trời

Giá điện trước 30/6/2019 (đồng/kWh)

Giá điện sau 30/6/2019

Đồng/kWh

Tương đương cent/kWh

Điện mặt trời nổi

2.086

1.783

7,69

Điện mặt trời mặt đất

2.086

1.644

7,09

Điện mặt trời mái nhà

2.086

1.943

8,38

Biểu giá mua điện mặt trời mới.

Các mức giá này chưa gồm thuế VAT, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD và áp dụng trong 20 năm từ ngày dự án vận hành thương mại.

Riêng các dự án tại tỉnh Ninh Thuận nằm trong qui hoạch, vận hành thương mại trước 1/1/2021 được hưởng mức giá 9,35 cent/kWh (tương đương 2.086 đồng). Giá mua này cũng chưa gồm thuế VAT và kéo dài trong 20 năm. 

Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng được điều kiện có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại tới hết ngày 31/12/2020 và không thuộc các dự án ở tỉnh Ninh Thuận như nói trên thì sẽ được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Ngoài ra đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà, điểm mới trong quyết định là trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoặc đơn vị được ủy quyền, giá mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp với qui định pháp luật hiện hành.

Như vậy, bên mua điện và bên bán điện có thể tự thỏa thuận về giá cả, cách thức để sử dụng điện trực tiếp từ hệ thống năng lượng mặt trời.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020.

Như Huỳnh