|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chỉ đạo sản xuất niên vụ muối 2018

21:45 | 20/01/2018
Chia sẻ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có sản xuất muối chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp cụ thể để sản xuất niên vụ muối 2018 có hiệu quả.
chi dao san xuat nien vu muoi 2018 Hạn chế nhập khẩu muối, tạo điều kiện cho diêm dân sản xuất, tiêu thụ

Để sản xuất niên vụ muối 2018 có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu muối tiêu dùng trong nước, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có sản xuất muối chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp cụ thể.

Theo đó, các địa phương tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, tiêu thụ, nhập khẩu muối, muối i ốt tại địa phương; có kế hoạch cụ thể quan tâm hỗ trợ người dân sản xuất muối, nhất là chế biến và tiêu thụ muối.

Đồng thời, tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế biến muối, muối i ốt tại địa phương.

Đối với sản xuất muối công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu giữ ổn định các đồng muối công nghiệp hiện có và đầu tư mở rộng diện tích sản xuất muối quy mô công nghiệp; khẩn trương đầu tư hoàn thành Dự án Khu kinh tế muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị sản xuất muối công nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và thu hoạch muối, nâng cao năng suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu muối chất lượng cao cho các ngành công nghiệp để hạn chế nhập khẩu muối, tạo điều kiện tiêu thụ muối thủ công cho diêm dân.

chi dao san xuat nien vu muoi 2018

Đối với sản xuất muối thủ công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tổ chức sản xuất đúng diện tích trong quy hoạch, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc để bảo đảm sản xuất muối ổn định; có kế hoạch chuyển đổi diện tích sản xuất muối không hiệu quả sang các ngành nghề có thu nhập cao hơn.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng hợp tác xã, tăng cường liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến muối và tiêu thụ muối, hỗ trợ chuyển đổi nghề để người dân có thu nhập cao hơn; đầu tư các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng muối, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2017, diện tích sản xuất muối cả nước là 13.589ha; trong đó diện tích sản xuất muối công nghiệp đạt 4.313ha.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa, bão liên tiếp nên sản lượng muối thấp, khoảng 610.000 tấn, bằng 45,98% so với cùng kỳ năm 2016, cùng với lượng muối tồn năm 2016 và nhập khẩu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng muối trong nước.

Thành Trung