|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

CenLand đặt kế hoạch lãi trước thuế 168 tỷ đồng trong năm 2023

14:27 | 12/04/2023
Chia sẻ
Doanh nghiệp môi giới này đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi trong bối cảnh mức độ hồi phục của thị trường bất động sản chưa rõ nét.

(Đồ họa: H.L. *Riêng năm 2023 lợi nhuận trước thuế).

Chiều ngày 26/4 tới đây, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại Hà Nội. 

Tại đại hội, HĐQT công ty sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 3.050 tỷ đồng, giảm 12% và lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ, giảm 32% so với kết quả thực hiện được trong năm 2022.

Kế hoạch này được dựa trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường bất động sản năm 2023. Theo đó, Ban lãnh đạo CenLand cho biết, sau một năm nhiều biến cố thăng trầm, hiện đã có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự tháo gỡ về pháp lý và vốn, thị trường bất động sản năm 2023 được kỳ vọng sẽ hồi phục khi trái phiếu doanh nghiệp được gỡ khó, lãi suất vay hạ và dòng tiền sẽ quay trở lại, nguồn cung trên thị trường bất động sản sẽ tăng trở lại và hoạt động mở bán các dự án mới được đẩy mạnh.

Mặc dù có những tín hiệu khả quan nhưng nhìn chung mức độ hồi phục của thị trường còn khá yếu và chưa rõ nét, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn khá nhiều những thách thức không nhỏ cần tháo gỡ và diễn biến khó lường. 

(Nguồn: CenLand).

Cũng tại đại hội, HĐQT công ty dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, UBKT và tiền lương Ban Tổng Giám đốc.

Cụ thể, LNST thuộc về công ty mẹ năm 2022 trên BCTC hợp nhất ghi nhận gần 191 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến trích 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 7% cho quỹ khen thưởng phúc lợi. Tổng LNST sau khi trích lập các quỹ cộng với phần lợi nhuận các năm trước còn để lại gần 585 tỷ đồng.

Tờ trình của HĐQT CenLand cho biết, theo phương án chia cổ tức 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, công ty dự kiến sẽ dùng hơn 302 tỷ đồng (tương đương 15% vốn điều lệ tại thời điểm ĐHĐCĐ 2022) để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Tại thời điểm đó, công ty đang trong quá trình thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 4.636 tỷ đồng thông qua việc chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 30% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 nên chưa xác định được mức vốn điều lệ để làm cơ sở triển khai xác định tỷ lệ chi trả cổ tức.

Do đó, HĐQT công ty chưa có phương án trả cổ tức chi tiết để trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đại hội đồng cổ đông đã giao cho Hội đồng quản trị công ty, căn cứ tình hình thực tế để lựa chọn thời điểm phù hợp, xây dựng phương án trả cổ tức chi tiết (bao gồm xác định tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ) phù hợp với thời điểm thực hiện chia cổ tức để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua trước khi thực hiện.

Theo HĐQT công ty, quá trình thực hiện thủ tục phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 4.636 tỷ đồng kéo dài hơn dự kiến, đồng thời thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua biến động không thuận lợi nên việc triển khai phương án trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu chưa thực hiện được.

Hơn nữa trong bối cảnh nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó kiểm soát, thị trường bất động sản năm 2023 vẫn còn rất nhiều khó khăn.

"Xét thấy việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào thời điểm này sẽ không có lợi cho cổ đông và để đảm bảo nguồn lực cho sự hoạt động ổn định của công ty trong thời gian tới, HĐQT CenLand kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tạm dừng thực hiện phương án trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu, HĐQT sẽ căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn phương án chia cổ tức phù hợp để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua vào thời điểm thích hợp.

Đồng thời công ty không chia cổ tức 2022, dùng toàn bộ lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh", tờ trình nêu rõ.

Hà Lê