Hàng hóa

Bột giấy toàn cầu tháng 2 tiêu thụ chưa đầy 3,8 triệu tấn

08:49 | 26/03/2020

Chia sẻ

Tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 4,9% chỉ đạt 3,798 triệu tấn, so với 3,993 triệu tấn trong tháng 1.

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) dẫn số liệu thống kê của Hội đồng Giấy và Bột giấy toàn cầu cho biết, trong tháng 2/2020, tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 4,9% chỉ đạt 3,798 triệu tấn, so với 3,993 triệu tấn trong tháng 1, thấp hơn so với cùng kì năm 2019 là 0,2%.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 1,836 triệu tấn trong tháng 2, giảm so với 2,804 triệu tấn trong tháng 1. 

Tiêu thụ bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) lại tăng không đáng kể từ 1,778 tấn trong tháng 1 lên 1,797 trong tháng 2.

Tồn kho nhà sản xuất toàn cầu giảm còn 42 ngày cung cấp trong tháng 2 (37 ngày bột BSK và 47 ngày bột BHK),  thấp hơn 13 ngày so với cùng kỳ 2/2019 là 13 ngày.

Ánh Dương