|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Nội vụ không ủng hộ phương án chuyển A0 thành đơn vị công lập của Bộ Công Thương

17:26 | 19/06/2023
Chia sẻ
Bộ Nội vụ không ủng hộ phương án chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thành (A0) đơn vị công lập của Bộ Công Thương, đồng thời gợi ý xây dựng Đề án chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công Thương.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Thủ tướng góp ý về việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương.

Trong văn bản, Bộ Nội vụ cho biết việc chuyển A0 về Bộ Công Thương là phù hợp với các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.

A0 đã đáp ứng đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cùng các văn bản hướng dẫn thi thành.

Tiến tới trung tâm này có thể hoạt động độc lập về nhân sự, pháp lý, tài chính, không chung lợi ích với bên bán điện và bên mua điện, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đồng tình với việc tách A0 từ EVN sang Bộ Công Thương, nhưng cần hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Mô hình này có đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện được ngay.

Việc lựa chọn mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giao Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu là phù hợp và tạo điều kiện để doanh nghiệp này tham gia thị trường điện lực theo quy định của Luật.

Việc chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công Thương, hoạt động độc lập với bên bán điện và bên mua điện chỉ thay đổi về đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bảo đảm phù hợp với lộ trình, yêu cầu tại Quyết định số 168, tạo điều kiện vận hành cơ chế thị trường trong mối quan hệ giữa đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia với đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện theo quy định của Luật Điện lực.

“A0 hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ có điều kiện thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp”, Bộ Nội vụ khẳng định.

Còn với trường hợp chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập như đề xuất của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ cho rằng sẽ vướng rất nhiều các văn bản pháp lý có liên quan (về tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đấu thầu đặt hàng, quản lý giá phí...) và sẽ không tách bạch được chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước theo yêu cầu tại Nghị quyết số 55 và chưa đáp ứng được lộ trình phát triển A0 tại Quyết định số 168 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ các vấn đề nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn thiện phương án chuyển nguyên trạng A0 từ EVN về Bộ Công Thương và xây dựng Đề án chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công Thương để cùng với cơ quan điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương tổ chức quản lý thị trường điện lực, kịp thời khắc phục được những hạn chế, bất cập, vướng mắc hiện nay.

Hoàng Anh