|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương sẽ thanh tra loạt doanh nghiệp trực thuộc trong năm 2024

11:14 | 27/12/2023
Chia sẻ
Bộ Công Thương sẽ thanh tra loạt doanh nghiệp trực thuộc trong năm 2024, bao gồm Tổng công ty Điện lực miền Nam, Habeco, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bác TKV – CTCP, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) và Nhà máy Đúc Veam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ.

Đối với Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Phòng Thanh tra Kinh tế xã hội và Kiểm toán nội bộ (Thanh tra Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình điện.

Ngoài ra, hai đơn vị sẽ thanh tra việc duy trì điều kiện của giấy phép hoạt động điện lực và hoạt động điện lực trong các lĩnh vực an toàn điện, chất lượng dịch vụ khách hàng; kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện. Thời gian thanh tra trong quý I và II/2024. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra.

Ngoài ra, Phòng Thanh tra Kinh tế xã hội và Kiểm toán nội bộ cũng thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; về an toàn trong khai thác, chế biến than tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bác TKV – CTCP. Thời gian thanh tra trong quý III và IV/2024. Thời kỳ thanh tra từ năm 2022 đến thời điểm thanh tra. 

Đơn vị này cũng sẽ phối hợp Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Công Thương) thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn; hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) trong quý II, III/2024 và Nhà máy Đúc Veam vào quý III, IV/2024 (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP). Thời kỳ thanh tra 2022-2023.  

Tại Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Thanh tra Bộ Công Thương sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng vốn; hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác đầu tư, mua sắm, sử dụng tài sản và thực hiện dự án. Thời gian thanh tra trong quý II và III/2024. Thời kỳ thanh tra 2022-2023. 

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp cũng nằm trong diện thanh tra. Thời gian thanh tra của hai trường vào trong quý I và II/2024. Thời kỳ thanh tra 2022-2023.  

Nội dung thanh tra liên quan đến việc chấp hành các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng vốn, ngân sách; công tác đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm, quản lý tài sản công; hoạt động dịch vụ và sự nghiệp có thu.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường TP HCM cũng bị thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời kỳ thanh tra 2022-2023.   

Hoàng Anh