|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bamboo Capital lãi ròng gần 14 tỷ quý I, dư nợ vay còn hơn 12.100 tỷ cuối tháng 3

11:06 | 19/04/2024
Chia sẻ
Bamboo Capital vay nợ chủ yếu từ các ngân hàng và công ty cho thuê tài chính. Còn lại là một phần vay từ trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) ghi nhận doanh thu thuần 985 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu đến chủ yếu từ mảng năng lượng tái tạo với 320 tỷ, mảng xây dựng hạ tầng đạt 222 tỷ, mảng bất động sản đóng góp 210 tỷ. Còn mảng dịch vụ tài chính đem về 186 tỷ doanh thu chủ yếu từ Tổng công ty Bảo hiểm AAA.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 34% lên 276 tỷ. Doanh thu từ hoạt động tài chính quý I dù giảm 22% so với cùng kỳ song vẫn đem về 376 tỷ cho Bamboo Capital. Khoản này chủ yếu đến từ lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Chi phí tài chính trong quý I là 408 tỷ, giảm 25% so với quý I/2023 do giảm dư nợ vay, trong đó chi phí lãi vay là 266 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quý doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác 43 tỷ nhưng không được thuyết minh.

Riêng khoản chi phí tài chính đã ăn mòn toàn bộ lợi nhuận gộp song nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác nên Bamboo Capital báo lãi sau thuế 98 tỷ đồng, gấp 11 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 14 tỷ, tương đương cùng kỳ.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất là 6.102 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 952 tỷ đồng năm nay. Như vậy, sau một quý, Bamboo Capital đã thực hiện được 16% chỉ tiêu doanh thu và 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I.

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản cuối kỳ của Bamboo Capital là 42.592 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 52%) trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn vài dài hạn với tổng giá trị 22.015 tỷ đồng. Theo thuyết minh thì đây chủ yếu là các khoản phải thu gốc hợp đồng hợp tác kinh doanh từ các công ty.

Hàng tồn kho tại ngày 31/3 đa phần nằm ở dự án Khu nghỉ mát Malibu MGM Hội An và dự án Khu nghỉ mát Hội An D'Or với tổng giá trị 3.405 tỷ, giảm nhẹ 5% so với đầu năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có 1.063 tỷ chi phí xây dựng cơ bản dở dang nằm ở một số dự án như Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp, Nhà máy điện mặt trời Krông Pa 2, dự án điện gió Đông Thành 1, Đông Thành 2, Sóc Trăng.

  Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024.

Cuối quý I, Bamboo Capital có khoảng 895 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và khoảng 111 tỷ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Tổng dư nợ vay tại ngày 31/3 là 12.127 tỷ, không thay đổi sau một quý và chiếm 28% tổng nguồn vốn. Trong đó tập đoàn vay dài hạn 8.842 tỷ. Tập đoàn vay nợ chủ yếu từ các ngân hàng và công ty cho thuê tài chính. Còn lại là một phần vay từ trái phiếu (4.779 tỷ).

Trong quý I, tập đoàn chỉ vay thêm tổng cộng 381 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 463 tỷ. Doanh nghiệp cho biết lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 98 tỷ trong quý I, cùng kỳ dương 432 tỷ do một phần khoản đầu tư vào Tâm Sinh Nghĩa được chuyển nhượng cho đối tác để phát triển công nghệ đốt rác hiện đại.

  Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất các quý.

Hoàng Kiều