|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bac A Bank muốn phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu, trả cổ tức tỷ lệ 7,5%

11:43 | 08/12/2023
Chia sẻ
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Ngân hàng Bắc Á sẽ tăng từ 8.334 tỷ đồng lên 8.959 tỷ đồng, thời gian dự kiến trong năm 2023.

 Ngân hàng TMCP Bắc Á (Ảnh: Bac A Bank).

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa có nghị quyết triển khai việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2023 thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ 7,5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 625 tỷ đồng. Số cổ phiếu phổ thông phát hành để trả cổ tức cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn thực hiện được lấy từ từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2023 của ngân hàng sau khi đã trích lập các quỹ, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thời gian thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 1 sẽ được thực hiện trong năm 2023, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 4/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho Bac A Bank tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm tối đa 1.521 tỷ đồng thông qua hai đợt. Đợt 1 tăng tối đa 625 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 tăng tối đa thêm gần 896 tỷ đồng thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

H.T