|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bac A Bank có thêm một Phó Tổng Giám đốc

10:56 | 07/10/2023
Chia sẻ
Bac A Bank vừa bổ nhiệm thêm một nữ Phó Tổng Giám đốc, nâng con số lãnh đạo trong ban Tổng Giám đốc lên 10 người.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Thái Thị Nga, sinh năm 1971 giữ chức Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 3/10/2023. 

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Bac A Bank, ngân hàng 9 thành viên trong Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, bà Thái Hương giữ chức Tổng Giám đốc, ông Đăng Trung Dũng là Phó Tổng Giám đốc thường trực và 7 Phó Tổng Giám đốc khác. 

Như vậy, sau quyết định bổ nhiệm trên, đội ngũ lãnh đạo trong Ban Tổng Giám đốc của Bac A Bank sẽ nâng lên con số 10 người.

Theo báo cáo hợp nhất quý II/2023, lợi nhuận trước thuế của Bac A Bank trong kỳ đạt 139 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận lũy kế 6 tháng đầu năm vẫn tăng 10% đạt 474 tỷ đồng.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 135.000 tỷ, tăng 5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay đạt hơn 95.000 tỷ đồng, tăng 2,6%. Huy động vốn tăng 8,7% lên hơn 105.366 tỷ đồng.

Minh Quang