|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bac A Bank dự trả cổ tức gần 7%, tăng vốn lên hơn 11.500 tỷ

11:58 | 08/04/2024
Chia sẻ
Bac A Bank dự kiến sẽ tiếp tục triển khai cấu phần còn lại của kế hoạch tăng vốn năm 2023 và tăng thêm hơn 2.500 tỷ đồng trong năm 2024 thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 27/4 tại Nghệ An. Đại hội sẽ thảo luận và xem xét các báo cáo về kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn điều lệ, bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các nội dung khác.

Trả cổ tức tỷ lệ gần 7%

Tại đại hội năm nay, Hội đồng Quản trị ngân hàng sẽ trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 16,93% thông qua phát hành cổ phần để chi trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến cuối năm 2023, vốn điều lệ của Bac A Bank ở mức 8.334 tỷ đồng. ĐHĐCĐ năm 2023 của Bac A Bank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 9.855 tỷ đồng với hai hình thức là phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ngân hàng mới phát hành xong 62,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7,5%, giúp vốn điều lệ lên 8.959 tỷ đồng, còn phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu vẫn chưa thực hiện được (dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2024).

Nếu hoàn thành cả hai cấu phần này cũng như phần còn lại của kế hoạch năm 2023, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ tăng lên gần 11.524 tỷ đồng.

Bac A Bank sẽ tiếp tục triển khai ba phương án tăng vốn điều lệ thêm tổng cộng gần 2.600 tỷ đồng trong năm 2024.

Cụ thể, về phương án tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2024, ngân hàng sẽ phát hành thêm 62,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,93%, từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế sau khi thực hiện tăng vốn đợt 1 (chia cổ tức năm 2023). Tổng vốn điều lệ tăng thêm sẽ là gần 621 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Bac A Bank cũng sẽ chào bán thêm gần 104,8 triệu cổ phiếu mới, tương ứng tỷ lệ 10%, cho cổ đông hiện hữu, giúp vốn điều lệ tăng thêm tối đa gần 1.048 tỷ đồng. Giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đầu phiên 8/4, cổ phiếu BAB đang được giao dịch ở mức 12.400 đồng/cp.

Kế hoạch chào bán này sẽ được thực hiện trong năm 2024, sau khi kết thúc đợt tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức năm 2024 (62,1 triệu cổ phiếu).

Số vốn được tăng thêm theo phương án của năm 2024 (tổng cộng 1.668 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để mua sắm tài sản cố định (10 tỷ đồng), nâng cấp phần mềm (10 tỷ đồng), đầu tư trái phiếu chính phủ bảo lãnh hoặc trái phiếu của các tổ chức tín dụng khác (500 tỷ đồng) và cho vay khách hàng  (1.150 tỷ đồng).

Kế hoạch lợi nhuận tăng 5%

Trong năm 2024, Bac A Bank có kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2024, tương ứng lợi nhuận sau thuế ở mức 880 tỷ đồng (nếu hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ). 

Ngoài ra, tổng tài sản dự kiến ở mức 163.835 tỷ đồng, tăng 7,5%, huy động vốn thị trường 1 đạt 126.232 tỷ đồng, tăng 4,5%. Cho vay khách hàng được kỳ vọng sẽ tăng 10,5% lên 110.339 tỷ đồng, kinh doanh, đầu tư chứng khoán tiến thêm 2,46% lên 32.338 tỷ đồng. 

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ được kiểm soát dưới 1,5%, trong khi các chỉ số như ROA, ROE lần lượt ở mức 0,56% và 7,73%. 

Giai đoạn 2024 - 2029, Bac A Bank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế  từ 5 đến 10%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng từ 7 đến 12%/năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 8 - 12%/năm. Huy động vốn được dự báo sẽ tiến thêm từ 4 đến 12%/năm. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) sẽ đảm bảo theo quy định của NHNN, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. 

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Bac A Bank. (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Bac A Bank).

Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới

ĐHĐCĐ năm 2024 cũng sẽ bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Bac A Bank. Trước đó, vào tháng 1/2024, ngân hàng đã có thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự vào các vị trí trên. 

Theo đó, số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu sẽ là 5 người, trong đó có tối thiểu một thành viên độc lập. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ có ba thành viên, tối thiểu hai thành viên chuyên trách.

HĐQT Bac A Bank nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 5 thành viên, trong đó bà Trần Thị Thoảng giữ chức Chủ tịch, bà Thái Hương là Phó Chủ tịch. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ này cũng có ba thành viên, trong đó ông Phạm Hồng Công là trưởng Ban Kiểm soát. Nhân sự của hai bộ phận này đều không có biến động trong nhiệm kỳ vừa qua.

Minh Quang

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/6: Lưu ý phiên đáo hạn phái sinh
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và không loại trừ khả năng biến động mạnh trong phiên kế tiếp vì đây là ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai tháng 6/2024.