|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 34%, không chia cổ tức trong năm 2024

08:04 | 01/04/2024
Chia sẻ
TPBank dự kiến lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với năm 2023. Ngân hàng cũng dự kiến sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2023, chưa chia cổ tức.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 23/4 tại Phòng họp Dragon Hall - Tầng 12A, Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 34%

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) TPBank đề xuất kế hoạch lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm trước.

Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn thấp hơn kế hoạch năm 2023 (8.700 tỷ đồng) hoặc thực hiện năm 2022 (7.828 tỷ đồng). Năm ngoái, TPBank mới thực hiện được 64% kế hoạch đã đề ra.

TPBank có kế hoạch lợi nhuận 2024 thấp hơn kế hoạch năm trước. (Ảnh: Công bố thông tin).

Về các chỉ tiêu khác, trong năm 2024, TPBank muốn tổng tài sản tăng 9,4% lên 390.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động tăng 3,3% lên 327.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đi lên 15,8%, đạt 252.821 tỷ đồng. 

Ngoài ra, nợ xấu sẽ được TPBank kiểm soát dưới 2,5%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu sẽ có 15 triệu khách hàng trong năm 2024. 

Về định hướng phát triển trong năm 2024, HĐQT TPBank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. 

Chưa chia cổ tức

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi KPMG, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 5.589 tỷ đồng. 

Sau khi nộp thuế thu nhập, trích các quỹ và nộp ngân sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng LC theo Kết luận số 324/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ, lợi nhuận để lại là 3.697 tỷ đồng. HĐQT đề xuất sẽ giữ lại khoản lợi nhuận này và chưa phân phối. 

Giữa năm ngoái, TPBank đã phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 39,19% từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 (1.536 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022.

Việc phát hành đã giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng. 

TPBank dự kiến sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận trong năm 2023. (Ảnh: Công bố thông tin).

Minh Quang