|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Kế hoạch ngân hàng 2024

Vietcombank chưa bàn kế hoạch tăng vốn tại đại hội cổ đông 2024?

Vietcombank chưa bàn kế hoạch tăng vốn tại đại hội cổ đông 2024?

Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2022 đã không còn xuất hiện trong chương trình ĐHĐCĐ năm 2024 của Vietcombank. Ngân hàng trước đó đã phê duyệt kế hoạch dùng toàn bộ lợi nhuận còn lại năm 2022 để tăng vốn.
Tài chính -14:56 | 26/04/2024
BVBank sẽ tăng vốn lên trên 6.400 tỷ đồng

BVBank sẽ tăng vốn lên trên 6.400 tỷ đồng

Ngân hàng tư nhân này đặt mục tiêu có lợi nhuận 200 tỷ đồng trong năm 2024, trong đó ước tính quý I đã thực hiện 35% kế hoạch.
Tài chính -20:21 | 19/04/2024
SHB dự kiến chia cổ tức 16%, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 11.300 tỷ đồng

SHB dự kiến chia cổ tức 16%, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 11.300 tỷ đồng

SHB sẽ trình kế hoạch chia cổ tức 16%, bao gồm 5% cổ tức bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu. Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức là gần 6.000 tỷ đồng.
Tài chính -19:14 | 18/04/2024
Một ngân hàng đặt mục tiêu tăng gấp rưỡi lợi nhuận và vốn điều lệ trong năm 2024

Một ngân hàng đặt mục tiêu tăng gấp rưỡi lợi nhuận và vốn điều lệ trong năm 2024

PGBank dự kiến lợi nhuận tăng gần 58%, vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2024. Ngân hàng dự kiến sẽ không chia cổ tức trong năm 2024
Tài chính -14:12 | 17/04/2024
ĐHĐCĐ OCB: Tăng vốn lên hơn 24.700 tỷ đồng, kế hoạch lãi kỷ lục không phải phi thực tế

ĐHĐCĐ OCB: Tăng vốn lên hơn 24.700 tỷ đồng, kế hoạch lãi kỷ lục không phải phi thực tế

Lãnh đạo OCB cho rằng mục tiêu lãi tăng 66% lên mức kỷ lục 6.885 tỷ đồng không phải là mục tiêu phi thực tế, ban điều hành tự tin đạt được kế hoạch đề ra.
Tài chính -10:20 | 15/04/2024
Ngân hàng tích cực chia cổ tức tiền mặt, hơn 26.000 tỷ đồng sắp về tay các cổ đông

Ngân hàng tích cực chia cổ tức tiền mặt, hơn 26.000 tỷ đồng sắp về tay các cổ đông

Trong năm 2024, tổng số tiền mà các ngân hàng dự kiến dùng để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông lên tới 144.000 tỷ đồng, trong đó hơn 26.000 tỷ là tiền mặt.
Tài chính -15:09 | 09/04/2024
Bac A Bank dự trả cổ tức gần 7%, tăng vốn lên hơn 11.500 tỷ

Bac A Bank dự trả cổ tức gần 7%, tăng vốn lên hơn 11.500 tỷ

Bac A Bank dự kiến sẽ tiếp tục triển khai cấu phần còn lại của kế hoạch tăng vốn năm 2023 và tăng thêm hơn 2.500 tỷ đồng trong năm 2024 thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Tài chính -11:58 | 08/04/2024
Eximbank dự kiến trả cổ tức 10%, lợi nhuận gấp đôi trong năm 2024

Eximbank dự kiến trả cổ tức 10%, lợi nhuận gấp đôi trong năm 2024

Eximbank sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu và 3% bằng tiền mặt. Theo kế hoạch đã công bố trước đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận gần 5.200 tỷ đồng, tăng hơn 90% so với kết quả thực hiện năm 2023.
Tài chính -16:32 | 05/04/2024
ĐHĐCĐ VIB: Tăng trưởng tín dụng 1% quý đầu năm, kỳ vọng thu nhập bất thường trên 1.000 tỷ

ĐHĐCĐ VIB: Tăng trưởng tín dụng 1% quý đầu năm, kỳ vọng thu nhập bất thường trên 1.000 tỷ

Lãnh đạo ngân hàng ước tính lợi nhuận trong quý đầu năm khoảng 2.600 tỷ đồng, cả năm kỳ vọng có thêm thu nhập bất thường 1.000-1.500 tỷ đồng từ thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro.
Tài chính -08:43 | 02/04/2024
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 34%, không chia cổ tức trong năm 2024

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 34%, không chia cổ tức trong năm 2024

TPBank dự kiến lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với năm 2023. Ngân hàng cũng dự kiến sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2023, chưa chia cổ tức.
Tài chính -08:04 | 01/04/2024
MB dự kiến chia cổ tức 20%, tăng trưởng lợi nhuận 6 - 8% trong năm nay

MB dự kiến chia cổ tức 20%, tăng trưởng lợi nhuận 6 - 8% trong năm nay

MB dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trong năm 2024. Ngân hàng cũng đưa ra mục tiêu lợi nhuận tương đối khiêm tốn, chỉ tăng trưởng 6 - 8% so với năm 2023, thấp hơn dự báo tại Hội nghị nhà đầu tư vừa tổ chức.
Tài chính -21:04 | 31/03/2024
SeABank muốn mua lại Chứng khoán Asean, trả cổ tức tỷ lệ 13,2%

SeABank muốn mua lại Chứng khoán Asean, trả cổ tức tỷ lệ 13,2%

SeABank cho biết sẽ mua lại tối đa 100% cổ phần tại Chứng khoán Asean để trở thành công ty con của ngân hàng. Ngân hàng cũng dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13,2% và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.
Tài chính -11:47 | 28/03/2024
LPBank bỏ kế hoạch bán vốn cho nước ngoài, không chia cổ tức trong ba năm tới

LPBank bỏ kế hoạch bán vốn cho nước ngoài, không chia cổ tức trong ba năm tới

LPBank sẽ dừng kế hoạch tăng vốn bằng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài và ESOP, thay vào đó sẽ chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến trong ba năm tới, ngân hàng sẽ không trả cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính.
Tài chính -07:49 | 28/03/2024
Techcombank gây bất ngờ với kế hoạch tăng vốn gấp đôi, trả cổ tức tiền mặt 15%

Techcombank gây bất ngờ với kế hoạch tăng vốn gấp đôi, trả cổ tức tiền mặt 15%

Techcombank dự kiến sẽ tăng gấp đôi vốn điều lệ trong năm 2024 và chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận.
Tài chính -21:51 | 27/03/2024
LPBank tổ chức đại hội sớm 10 ngày so với dự kiến

LPBank tổ chức đại hội sớm 10 ngày so với dự kiến

LPBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 17/4, sớm hơn 10 ngày so với thông báo trước đó.
Tài chính -14:21 | 26/03/2024
Kế hoạch ngân hàng 2024