Doanh nghiệp

Ba thành viên HĐQT Viconship (VSC) từ nhiệm trước thềm họp ĐHĐCĐ

07:46 | 15/03/2021

Chia sẻ

Ba thành viên HĐQT của Viconship đã đồng loạt nộp đơn từ nhiệm ngay trước thềm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với lý do cá nhân.

Ngày 11/3, CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC) cho biết đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nghiêm Tuấn Anh, ông Nguyễn Thế Trọng và bà Đặng Trần Gia Thoại với lý do cá nhân.

HĐQT Viconship cho biết sẽ báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất để thông qua các đơn từ nhiệm này.

Ngày 26/3 tới, Viconship sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại khách sạn Avani Hai Phong Harbour View ở Hải Phòng. Thời gian đăng ký cuối cùng đã được chốt vào ngày 23/2. Nhiều khả năng vấn đề nhân sự sẽ được thông qua tại cuộc họp lần này.

Sau khi 3 thành viên xin từ nhiệm thì HĐQT của Viconship còn 6 nhân sự, bao gồm ông Nguyễn Việt Hòa, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thế Duy, ông Nguyễn Hoàng Anh, ông Trần Tiến Dũng, ông Nguyễn Văn Tiến và ông Nguyễn Việt Trung.

Về tình hình kinh doanh năm 2020, Viconship ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.688 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ; lãi sau thuế tăng 4% lên 296 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp công ty vượt 9% kế hoạch doanh thu năm và vượt 26% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Minh Hằng