|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

An Phát Holdings muốn phát hành thêm 6,8 triệu cổ phiếu chuyển đổi cổ phần ưu đãi, giá 25.000 đồng/cp

07:15 | 03/10/2020
Chia sẻ
Bên cạnh việc trình cổ đông phương án phát hành thêm tại đại hội đồng cổ đông bất thường, An Phát Holdings còn muốn huy động tối đa 1.200 tỉ đồng từ trái phiếu.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến họp ngày 12/10 tới đây.

Theo tờ trình, An Phát Holdings dự kiến phát hành thêm 6,8 triệu cổ phần phổ thông để chuyển đổi bằng đúng 6,8 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức, tương ứng với tỉ lệ chuyển đổi là 1:1. Mức giá chuyển đổi bằng đúng mức giá phát hành là 25.000 đồng/cp, tương ứng với tổng giá trị chuyển đổi là 170 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 2/10, cổ phiếu APH dừng ở mốc 74.100 đồng/cp, cao gấp gần 3 lần mức giá chuyển đổi cổ phần ưu đãi.

6,8 triệu cổ phần ưu đãi này được phát hành cho quĩ Valuesystem Dae Gwang Global Mezzanine Investment (Hàn Quốc), trong đó KB Securities là bên nhận uỷ thác. Số cổ phần phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện là lấy từ cổ phần ưu đãi và thặng dư vốn từ việc phát hành cổ phần ưu đãi.

Trước đó, cuối tháng 1/2018, HĐQT của An Phát Holdings đã chấp thuận cho doanh nghiệp phát hành là hơn 14,1 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức và hoàn lại, không có quyền biểu quyết, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông cho quĩ đầu tư của Hàn Quốc nêu trên.

Mục đích của đợt phát hành hơn 14,1 triệu cổ phần ưu đãi là để đầu tư vào các công ty con như CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA), CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh (Mã: VBC).

Bên cạnh đó, tại đại hội đồng cổ đông bất thường, An Phát Holdings cũng trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ tối đa 1.200 tỉ đồng trái phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư hoặc qua nhà phát hành.

Thời điểm phát hành là dự kiến trong năm 2020. Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán và/hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tại ngày 30/6, An Phát Holdings có 4.474 tỉ đồng tổng nợ đi vay, giảm 291 tỉ đồng so với đầu năm và gồm 808 tỉ đồng vay từ trái phiếu. Qui mô tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 6 là 9.555 tỉ đồng với gần 4.077 tỉ đồng vốn chủ sở hữu.

Hoàng Kiều

Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở lại đường đua thời hậu COVID-19?
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh các góc độ khác còn là góc độ văn hoá doanh nhân doanh nghiệp thể hiện ở đạo đức kinh doanh.