|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu cao su 5 tháng vượt mốc 1 tỷ USD

07:44 | 07/06/2022
Chia sẻ
Kết thúc 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su đạt khoảng 595.000 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng hơn 8% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) ước tính xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2022 đạt khoảng 110.000 tấn, trị giá 181 triệu USD, tăng 40,4% về lượng và tăng gần 28% về trị giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 tăng hơn 33% về lượng và tăng 26,4% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân trong tháng 5/2022 đạt 1.645 USD/tấn, giảm gần 9% so với tháng 4/2022 và giảm 5% so với tháng 5/2021.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cao su đạt khoảng 595.000 tấn, trị giá 1,04 tỷ USD, tăng hơn 8% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2022, các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280), SVR3L, SVR10, Latex, RSS3, SVRCV60…

Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280) là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm hơn 60% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 291.830 tấn, trị giá gần 508,3 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 99,7% tổng lượng hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp xuất khẩu của cả nước, với 209.880 tấn, trị giá gần 506 triệu USD, tăng 13,6% về lượng và tăng hơn 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

 Một số chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Nhìn chung trong 4 tháng đầu năm 2022, nhiều chủng loại cao su xuất khẩu đều tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021, trong đó đáng chú ý như: cao su tổng hợp, cao su hỗn hợp (HS: 4005), SVR20, Skim block, SVR10, RSS3... tuy nhiên các chủng loại này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Về giá xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân một số chủng loại cao su có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó đáng chú ý như: SVR10, cao su tổng hợp, SVR20, SVR5…

Như Huỳnh