Nhà đất

Xử lí nghiêm vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Phú Quốc

20:26 | 26/03/2020

Chia sẻ

Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, thực tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm liên quan đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự chưa được xử lí dứt điểm và việc xử lí cán bộ vi phạm chưa nghiêm.
Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại Phú Quốc. Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 120/TB-VPCP về kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp xử lí các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, những năm qua tỉnh đã xử lí được nhiều vụ việc vi phạm liên quan đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự và xử lí tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm.

Đối với lĩnh vực đất đai, tỉnh đã xử lí 231/308 vụ (đạt 75%), còn 77/308 vụ đang xác minh, củng cố hồ sơ tiếp tục xử lí theo qui định. Ở lĩnh vực xây dựng, tỉnh đã xử lí 189/229 vụ (đạt 82,5%), còn 40/229 vụ đang củng cố hồ sơ.

Còn lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh hoàn tất xử lí 100% với 33 vụ. Ngoài ra UBND huyện Phú Quốc đã xử lí và luân chuyển nhiều cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, thực tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm chưa được xử lí dứt điểm và xử lí cán bộ vi phạm chưa nghiêm, tình hình an ninh trật tự chỉ mới tạm ổn định.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tiếp tục kiểm tra, rà soát và xử lí dứt điểm các vi phạm còn tồn đọng theo qui định.

Vi phạm nào có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lí. Các vi phạm mới phải kịp thời phát hiện và xử lí ngay, không để phát sinh thêm vi phạm.

Đối với các trường hợp lấn, chiếm, phá rừng, chuyển nhượng đất rừng quốc gia, rừng phòng hộ trái pháp luật, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục xử lí nghiêm.

Trong quá trình xử lí cần rà soát, phân loại rõ trường hợp người dân đã đến sinh sống ổn định lâu dài với trường hợp người dân từ nơi khác đến phá rừng, chiếm đất bất hợp pháp để có biện pháp xử lí phù hợp theo đúng qui định.

Vi phạm nào có dấu hiệu tội phạm, UBND tỉnh phải xem xét, xử lí hình sự, nhất là đối với các đối tượng băng, nhóm "xã hội đen".

Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cần chấn chỉnh công tác quản lí Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, an ninh trật tự và kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền, nhất là công tác cán bộ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang phát huy mô hình tổ liên ngành, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm trên địa bàn huyện Phú Quốc, không để các đối tượng "xã hội đen" lộng hành nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức kiểm điểm, xử lí nghiêm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc trong thời gian vừa qua.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên đến Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2020.

Nguyên Ngọc