|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xây dựng Hòa Bình sẽ bàn gì tại ĐHCĐCĐ bất thường cuối tháng 8?

13:33 | 07/08/2023
Chia sẻ
Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới của HBC sẽ trình chi tiết về phương án chào bán 274 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp, trong đó 107 triệu cp để hóa đổi gần 1.300 tỷ đồng tiền nợ với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất,....

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức trực tuyến vào ngày 26/8.

Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu với tổng khối lượng 274 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp (cao hơn 17% so với giá chốt phiên ngày 4/8 là 10.250 đồng/cp) nhằm tăng vốn điều lệ thông qua ba hình thức. Tổng số tiền thu về dự kiến tối đa là 2.740 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong 2023 - 2024.

Thứ nhất, HBC dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 107 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp cho các chủ nợ của công ty, nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng tiền nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm với mệnh giá 10.000 đồng/cp).

Theo báo cáo hợp nhất đã kiểm toán 2022, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại ngày 31/12 là 4.262 đồng/cp. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên từ 21/6/2023 - 1/8/2023 là 9.592 đồng/cp.

Nếu hoàn tất đúng kế hoạch, HBC sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng tiền nợ. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của tập đoàn, công ty cũng không còn nghĩa vụ trả khoản nợ đã được hoán đổi cho các chủ nợ.

Thứ hai, HBC dự kiến chào bán tối đa 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với giá chào bán 12.000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền 1.440 tỷ đồng thu được sẽ được công ty dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Thứ ba, HBC sẽ chào bán tối đa 47 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cp, và dự thu về 564 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng. 

Nếu hoàn thành cả ba phương án trên, vốn điều lệ của HBC sẽ tăng từ hơn 2.741 tỷ đồng lên mức hơn 5.481 tỷ đồng. 

Tại Báo cáo thường niên 2022 được công bố hồi tháng 7, lãnh đạo HBC cho biết tính đến ngày 30/6, đã có 98 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu HBC. (Nguồn: TradingView). 

 Ngoài vấn đề trên, HĐQT HBC cũng sẽ trình cổ đông thông qua danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT với hai nhân sự là ông Nguyễn Tường Bảo và bà Vũ Thị Hòa. Cả hai đều đang là Thành viên HĐQT độc lập. Đồng thời đại hội cũng sẽ họp bàn về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tính tại cuối quý II, quy mô tài sản của HBC hơn 14.701 tỷ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là khoản phải thu ngắn hạn với 10.463 tỷ cuối kỳ, chiếm hơn nửa là phải thu của khách hàng còn 3.796 tỷ là phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng. Trong đó tập đoàn đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 2.386 tỷ (tăng gần 16% so với đầu năm).

Tổng nợ vay cuối quý II của HBC là 5.178 tỷ, gấp 4 lần vốn chủ sở hữu và chủ yếu từ các ngân hàng. Nợ vay ngắn hạn là 4.435 tỷ. Trong dài hạn, tập đoàn có kế hoạch giảm dần tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu từ 3,14 lần ở năm 2023 về 2 lần vào năm 2024 và về ngưỡng an toàn là 1 vào năm 2026.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý II/2023 của HBC.

Minh Hằng