|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

VSIP phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9

15:09 | 03/10/2023
Chia sẻ
Đây là lô trái phiếu thứ hai mà VSIP phát hành thành công trong tháng 9, giá trị mỗi lô 1.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp VSIP II Bình Dương. (Ảnh: VSIP).

Ngày 25/9, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu trong nước có giá trị 1.000 tỷ đồng với thời hạn 7 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn ngày 25/9/2030). Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu này có lãi suất cố định 10,5%/năm. 

Đây là lô trái phiếu thứ hai mà doanh nghiệp này huy động thành công trong tháng 9, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

VSIP được thành thập bởi sự hợp tác giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) và Sembcorp Development Ltd. (Singapore).

Kể từ khi xây dựng khu công nghiệp đầu tiên tại Bình Dương vào năm 1996, hiện nay, VSIP đã hình thành chuỗi 12 KCN và khu đô thị, tổng diện tích trên 10.000 ha tại Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 442 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/6/2023, công ty ghi nhận vốn chủ sỡ hữu đạt gần 14.149 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,73 lần, tương ứng công ty có 10.328 tỷ đồng nợ phải trả và tổng tài sản 24.477 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp tại thời điểm cuối tháng 6 khoảng 990 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, VSIP hiện đang lưu hành lô trái phiếu có mã VJVCH2128001 trị giá 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 20/7/2021 với kỳ hạn 7 năm, tức đáo hạn ngày 20/7/2028. Lãi suất trái phiếu cố định 9%/năm.

Công Tâm