Tài chính

VPBank dự kiến không chia cổ tức, mục tiêu lãi hơn 16.600 tỷ đồng năm 2021

07:15 | 09/04/2021

Chia sẻ

Tại đại hội đồng thường niên sắp tới, VPBank sẽ trình cổ đông kế hoạch tăng trưởng tín dụng 16,6%, lợi nhuận đạt 16.654 tỷ đồng trong năm 2021. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ lợi nhuận để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) công bố tài liệu tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 16.654 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm trước.

Cùng với đó, VPBank dự kiến tăng trưởng tín dụng 16,6% đạt 376.340 tỷ đồng, tăng trưởng tổng tài sản 17,4% lên 491.886 tỷ đồng. Tổng huy động khách hàng ước đạt 327.280 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2020.

VPBank dự kiến không chia cổ tức, mục tiêu lãi hơn 16.600 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 của VPBank.

Đáng chú ý, VPBank dự kiến không chia cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lai sau trích quỹ bắt buộc 8.851.708 triệu đồng nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Tại đại hội lần này, ngân hàng cho biết sẽ trình cổ đông phương án sử dụng toàn bộ cổ phiếu quỹ (từ các nguồn mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018 và mua trên sàn giao dịch năm 2019) để tái phát hành cho các cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP và cho các Nhà đầu tư mới vào các thời điểm thích hợp.

VPBank hiện có hơn 75,2 triệu cổ phiếu quỹ, 15 triệu cổ phiếu trong số đó được dự kiến bán ra với giá ưu đãi bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp theo chương trình ESOP. Cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán và được nới dần qua các năm.

Ngoài ra, đại hội sẽ xem xét việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết; thông qua phương án bán vốn đầu tư tại các công ty con; chấp thuận việc phát hành trái phiếu và niêm yết trái phiếu này trên thị trường quốc tế,...

Diệp Bình