Doanh nghiệp

VNG lỗ 44 tỉ đồng trong quý IV/2018

16:07 | 01/02/2019

Chia sẻ

Việc thua lỗ của VNG có nguyên nhân từ việc nhóm công ty liên doanh, liên kết trong đó có Tiki lỗ 82 tỉ đồng, chi phí hoạt động tăng mạnh và lỗ khác lên tới 40 tỉ đồng trong quý. 

Quý IV/2018, CTCP VNG đạt doanh thu hợp nhất 1.144 tỉ đồng, biên lãi gộp 49%. Doanh thu hoạt động tài chính tương đương cùng kỳ năm ngoái ở mức 41 tỉ đồng, chi phí tài chính không đáng kể.

Tuy nhiên, lỗ trong công ty liên kết trong kỳ tới 82 tỉ đồng, tăng 73%. Chi phí bán hàng 338 tỉ đồng, tăng 26%; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22% lên 184 tỉ đồng.

Việc lỗ từ công ty liên kết và chi phí hoạt động tăng mạnh khiến cho VNG lỗ thuần gần 7 tỉ đồng, cộng thêm khoản lỗ khác trên 40 tỉ đồng, công ty lỗ sau thuế 44 tỉ đồng trong quý. Cùng kỳ năm ngoái, công ty của Chủ tịch Lê Hồng Minh lãi 104 tỉ đồng sau thuế.

vng lo 44 ti dong trong quy iv2018
VNG lỗ 44 tỉ đồng trong quý IV

Cả năm 2018, VNG đạt doanh thu 4.305 tỉ đồng, đáng chú ý phần lỗ trong công ty liên kết lên tới 234 tỉ đồng, tăng 92%.

Tại thời điểm 31/12/2018, danh sách công ty liên kết của VNG đáng chú ý có CTCP Tiki – công ty thương mại điện tử (VNG sở hữu 28,88%, đã thoái bớt gần 10% trong năm), ngoài ra VNG còn sở hữu 50% vốn tại All Best Asia Group Limited (ABA), 49% Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Thanh Sơn (Thanh Sơn).

Chi phí bán hàng năm 2018 ở mức 1.191 tỉ đồng, tăng 56%; chi phí quản lý doanh nghiệp 567 tỉ đồng, tăng 26%, lỗ khác 61 tỉ đồng, tăng 74%. Công ty báo lãi sau thuế 347 tỉ đồng, giảm 63% so với năm 2017.

Tổng tài sản kết thúc năm 2018 của VNG đạt 4.959 tỉ đồng, trong đó có 2.485 tỉ đồng là tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn (chiếm 50%), ngoài ra còn có 100 tỉ đồng tiền gửi dài hạn. Chi phí xây dựng dở dang tăng 185% lên 332 tỉ đồng chủ yếu là dự án VNG Campus và phát triển phần mềm trò chơi…

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt 3.846 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 4.970 tỉ đồng. Đáng chú ý VNG có lượng cổ phiếu quỹ giá trị 2.006 tỉ đồng được mua lại, chính điều này khiến cho khiến cho tỉ lệ biểu quyết của cổ đông ngoại trong công ty này vượt xa tỉ lệ sở hữu thực.

Tính đến cuối tháng 9/2018, các cổ đông ngoại sở hữu hơn 43% vốn điều lệ của VNG.

Xem thêm

Đông A