|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VNDirect, TCBS và APS bị khiển trách do liên tục sửa lỗi giao dịch

07:41 | 17/12/2021
Chia sẻ
Thời gian gần đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã khiển trách hàng loạt các công ty chứng khoán như VNDirect, TCBS, APS do nhiều lần sửa lỗi giao dịch.

Liên tiếp từ ngày 9/12 đến ngày 12/12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra quyết định khiển trách hàng loạt công ty chứng khoán gồm CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) và CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC - Mã: APS) do nhiều lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán.

Theo quyết định của VSD, chỉ trong tháng 11/2021, VNDirect đã có 12 lần sửa lỗi giao dịch trên sàn HOSE. Đối với Chứng khoán APEC, công ty đã có 7 lần sửa lỗi giao dịch tại HNX trong khi Chứng khoán TCBS liên tục sửa lỗi giao dịch trên cả hai sàn HOSE và HNX.

VSD nhắc nhở yêu cầu các công ty chứng khoán phải có trách nhiệm tăng cường kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

Trong tháng trước cũng không ít công ty chứng khoán lớn bị khiển trách như CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI), CCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: HCM) và CTCP Chứng khoán BSC (Mã: BSI) do liên tục sửa lệnh hoặc nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

Việc bảng giá của các công ty chứng khoán liên tục gặp sự cố khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc và phản ánh khi không thể đặt lệnh mua bán, sửa lệnh, thậm chí truy cập vào ứng dụng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Bảo Ngọc