Doanh nghiệp

Vinalines lỗ quí I hơn 57 tỉ đồng, nợ phải trả gấp 1,8 lần vốn chủ

17:19 | 02/05/2019

Chia sẻ

Quí I, Vinalines ghi nhận lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 57,5 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 17.124,7 tỉ đồng, cao gấp hơn 1,8 lần vốn chủ sở hữu.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines - Mã: MVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí I với doanh thu thuần hơn 2.769 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kì năm trước. Giá vốn giảm hơn 11% và chiếm 87% doanh thu thuần. 

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 29 tỉ đồng, giảm 7%. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm hơn 17% còn 159,7 tỉ đồng chủ yếu do cắt giảm chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỉ giá. 

Kết quả, Vinalines lỗ sau thuế gần 29,7 tỉ đồng, giảm mạnh so với khoản lỗ 105 tỉ đồng cùng kì. Lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 57,5 tỉ đồng, trong khi cùng kì lỗ hơn 85 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31/3, công ty ghi nhận tổng tài sản hơn 26.218 tỉ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 17.124,7 tỉ đồng, cao gấp hơn 1,8 lần vốn chủ sở hữu. Công ty lỗ lũy kế hơn 2.990 tỉ đồng.

Kế hoạch năm 2019, Tổng công ty dự kiến sản lượng vận tải biển đạt khoảng 18 triệu tấn, hàng thông qua cảng khoảng 107 triệu tấn. Đồng thời, doanh thu khoảng 12.714 tỉ đồng, giảm nhẹ so với năm trước, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hơn 710 tỉ đồng, tăng trưởng 94%.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng thông báo đưa cổ phiếu MVN ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch từ ngày 26/4.

Nhật Huyền