|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

viettel construction

Nhiều lãnh đạo Công trình Viettel (CTR) không mua hết cổ phần đăng ký khi giá vùng đỉnh lịch sử

Nhiều lãnh đạo Công trình Viettel (CTR) không mua hết cổ phần đăng ký khi giá vùng đỉnh lịch sử

Theo quan sát, giá thị trường cổ phiếu CTR của Viettel Construction đã tăng khoảng 4,95% chỉ sau nửa tháng, hiện đang ở vùng giá cao nhất kể từ khi niêm yết.
Chứng khoán -15:49 | 07/08/2021
Viettel Construction chốt thời gian nhận cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ gần 33%

Viettel Construction chốt thời gian nhận cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ gần 33%

Viettel Construction dự kiến sẽ chi ra hơn 71,5 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ gần 23%.
Doanh nghiệp -14:13 | 11/06/2021
Công trình Viettel muốn chia cổ tức tỷ lệ 39,5% sau một năm lãi kỷ lục

Công trình Viettel muốn chia cổ tức tỷ lệ 39,5% sau một năm lãi kỷ lục

Dự kiến Công trình Viettel sẽ chia cổ tức gồm 10% cổ tức bằng tiền (1.000 đồng/cp) và 29,5% cổ tức bằng cổ phiếu.
Doanh nghiệp -17:31 | 16/04/2021
Công trình Viettel (CTR) đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10% trong 5 năm tới

Công trình Viettel (CTR) đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10% trong 5 năm tới

Năm 2020, CTR lên kế hoạch tổng doanh thu 6.000 tỉ đồng, tăng 18% so thực hiện năm trước; lãi sau thuế gần 199 tỉ đồng, tăng 10%.
Doanh nghiệp -16:14 | 03/06/2020