|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Viettel Construction thu về 9.200 tỷ đồng trong 10 tháng, mảng vận hành khai thác đóng góp 51%

19:40 | 13/11/2023
Chia sẻ
Sau 10 tháng, Viettel Construction đã thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu, 87% mục tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) cho biết, trong tháng 10, công ty ghi nhận 1.118 tỷ doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế gần 66 tỷ đồng; tăng lần lượt 22% và 10% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 10 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 9.242 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 89% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 533 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện 87% chỉ tiêu năm.

Xét trong cơ cấu doanh thu, 63% doanh thu Viettel Construction, tương đương 5.822 tỷ đồng đến từ giao dịch với đơn vị khác trong Tập đoàn Viettel. Trong khi giao dịch với các đơn vị ngoài tập đoàn mang về 3.420 tỷ đồng.

Tính theo khu vực, doanh thu của Viettel Construction đến từ thị trường trong nước chiếm 85% với 7.856 tỷ đồng. Thị trường nước ngoài chỉ đóng góp 15% với 1.386 tỷ đồng. 

 Nguồn: Viettel Construction.

Tính chung 10 tháng đầu năm nay, vận hành khai thác là mảng đóng góp nhiều nhất (51%) vào doanh thu Viettel Construction với 4.705 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tiếp theo là mảng xây lắp với 2.783 tỷ đồng, chiếm 30% doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ. 10 tháng đầu năm, công ty ký kết 1.750 tỷ đồng hợp đồng B2B và ký kết 1.337 tỷ đồng hợp đồng B2C.

Các mảng khác như giải pháp tích hợp, dịch vụ kỹ thuật, hạ tầng cho thuê mang về doanh thu cho công ty lần lượt là 1.148 tỷ đồng, 255 tỷ đồng, 351 tỷ đồng.

Nguồn: Viettel Construction.

Lâm Anh