|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao Viettel Construction muốn lùi thời gian trả cổ tức?

09:49 | 20/10/2023
Chia sẻ
Trước đó, Viettel Construction dự kiến phát hành hơn 24,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 21,51%.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - Mã: CTR) vừa quyết định lùi thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Lý do được Viettel Construction đưa ra là Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước không chấp thuận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiểu để trả cổ tức của công ty do chưa có căn cứ để xác định đủ nguồn vốn trả cổ tức theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Khoản 2, Điều 60: Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

Trường hợp lợi nhuận quyết định phân phối thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, công ty chỉ được thực hiện việc phân phối sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông công ty đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 31,51%. Trong đó, 10% bằng tiền và 21,51% bằng cổ phiếu. Hồi tháng 6, Viettel Construction đã trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Tháng 5, HĐQT Viettel Construction đã thông qua phương án phát hành hơn 24,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 21,51% (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận về 2.151 cổ phiếu mới).

Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 114,3 triệu lên 138,9 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ Viettel Construction tại ngày 31/12/2022, khoảng 427 tỷ đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 củaViettel Construction. (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023).

Mới đây, Viettel Construction đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với  8.104 tỷ đồng doanh thu, tăng 19% so với cùng kỳ, hoàn thành 78% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế gần 467 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, tương đương thực hiện 76% chỉ tiêu năm.

Nếu tính riêng quý III, doanh thu ước đạt 3.063 tỷ đồng tăng 18%, lợi nhuận trước thuế khoảng 176 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ.

(*) là ước tính kết quả kinh doanh quý III/2023 của Viettel Construction. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty).

Lâm Anh

Thủ tướng: Phát triển kinh tế thì không thể thiếu TTCK, Chính phủ quyết tâm nâng hạng thị trường
Phát biểu kết luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng TTCK góp phần quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức.