Doanh nghiệp

Vietsovpetro khai thác hơn 1.900 nghìn tấn dầu trong 6 tháng đầu năm

11:37 | 09/07/2019

Chia sẻ

6 tháng đầu năm, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro khai thác dầu/condensate đạt 1.920,9 nghìn tấn, 75 triệu m3 khí thiên nhiên và đưa 534,3 triệu m3 khí vào bờ.

Khối lượng gia công kết cấu kim loại từ đầu năm đạt 8.699 tấn (107,5% kế hoạch); thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 5.451 tấn kết cấu kim loại (101,1% kế hoạch); tháo dỡ 01 công trình và lắp đặt 21,2 km đường ống ngầm.

Tại Lô 09-1, doanh thu từ bán dầu/condensate đạt 944,8 triệu USD (115,7% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế 397,3 triệu USD (119% kế hoạch).

Lợi nhuận phía Việt Nam đạt 76,2 triệu USD (125,5% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 73,5 triệu USD (125,9% kế hoạch).

Tại Lô 09-3/12, doanh thu từ bán dầu/condensate (phần của Vietsovpetro) đạt 31,6 triệu USD (108,4% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế 10,5 triệu USD (112,2% kế hoạch).

Lợi nhuận phía Việt Nam đạt 2,2 triệu USD (100,5% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 2,1 triệu USD (100,5% kế hoạch).

Theo Viesovpetro, với tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh như hiện tại, dự kiến công ty sẽ hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất cũng như về kinh tế tài chính năm 2019.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu trong năm 2019 dự kiến đạt 3.552,1 nghìn tấn (101,1% kế hoạch), khai thác khí thiên nhiên khu vực Đông Bắc mỏ Rồng 130,17 triệu m3 (110,5% so với kế hoạch 117,79 triệu m3), cung cấp về bờ 1.025,1 triệu m3 khí.

Trong đó từ Lô 09-1 là 302,4 triệu m3 (162,1 % so với kế hoạch 186,5 triệu m3), doanh thu bán dầu 1.666,6 triệu USD (đạt 103,7% kế hoạch).

Mới đây, lãnh đạo Vietsovpetro đã có buổi họp, làm việc với công ty Enterprize Energy (EE). 

Tại buổi họp, EE đang muốn đẩy nhanh công tác khảo sát thực địa ngoài khơi để lấy dữ liệu làm Pre-FS, FS. EE và Vietsovpetro đẩy nhanh đàm phán hợp đồng để có thể giữa tháng 8/2019 sẽ bắt đầu công việc khảo sát thực địa ngoài khơi. 

Đến cuối năm 2020 sẽ thu xếp xong tài chính cho Dự án. Sang năm 2021 sẽ tiến hành các hợp đồng EPCI, mua turbine, cable…, năm 2022 bắt đầu lắp đặt. 

Năm 2023 bắt đầu kết nối khoảng hơn 60 trụ điện gió (với công suất 8 – 12 – 15 MW/trụ) và phát điện hòa lưới điện Quốc gia trong giai đoạn 1 khoảng 600 MW đầu tiên (trong tổng số 3.400 MW của toàn dự án).

Dự kiến, năm 2027 sẽ hoàn thành, dự án sẽ phát 100% công suất điện (3.400 MW) lên lưới điện Quốc gia.

Thu Hoài