Doanh nghiệp

Vietnam Airlines đặt kế hoạch lãi sau thuế giảm 28% trong năm 2018

10:04 | 05/05/2018

Chia sẻ

Mặc dù đặt kế hoạch tăng trưởng 14% về doanh thu, dự kiến đem về gần 98.000 tỷ đồng, tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines lại sụt giảm mạnh tới 28%, chỉ còn 1.917 tỷ đồng. 

Năm 2018, Vietnam Airlines đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 97.073 tỷ đồng, tăng trưởng trên 14%, tuy vậy lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 1.917 tỷ đồng, giảm 28%. Doanh thu vận tải hàng không tại công ty mẹ gần 70.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 9%.

Tổng số khách hàng vận chuyển dự kiến khai thác là 24,3 triệu, tăng 11%; khối lượng hàng hóa vận chuyển 351.000 tấn...

vietnam airlines dat ke hoach lai sau thue giam 28 trong nam 2018

Về đội tàu bay, Vietnam Airlines dự kiến khai thác trung bình 92,7 tàu bay. Nhận thêm 2 tàu A350 (SLB) 9 tàu A321-NEO thuê, trả sớm 4 tàu thuê ATR72 và 3 tàu thuê A330 đến hạn. Tổng số tàu bay đến cuối năm 2018 là 98 tàu bay.

Từ năm 2019-2021, Tổng công ty sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm 21 tàu bay gồm: 11 A321 NEO thuê, 02 A350 (SLB), 08 B787-10 thuê. Hiện nay, Tổng công ty đang hoàn thiện Kế hoạch phát triển đội tàu bay đến năm 2025, trong đó dự kiến tổng số tàu bay năm 2020 là 109-112 chiếc, năm 2025 là 132 -135 chiếc. Theo đó, Tổng công ty có nhu cầu đặt mua mới khoảng 50 tàu bay thân hẹp để thay thế cho đội tàu bay cũ/ hết hạn thuê và bổ sung đáp ứng nhu cầu phát triển.

Với các tàu bay hiện đại công nghệ mới, Tổng công ty có thể thu xếp được chủng loại tàu bay phù hợp theo kế hoạch khai thác với lượng ghế cung ứng lớn, có ưu thế cạnh tranh về chi phí/ghế, hình ảnh, đảm bảo dịch vụ hãng hàng không 4 sao.

Trong năm 2018, Tổng công ty tiếp tục tập trung, ưu tiên cho các dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu dài hạn. Vietnam Airlines sẽ tiến hành đầu tư 90 Dự án (56 dự án chuẩn bị đầu tư, 34 dự án thực hiện đầu tư) với tổng kinh phí phí đầu tư khoảng 3.503,9 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực vận tải hàng không (các dự án tàu bay, trang thiết bị, công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng) có tổng kinh phí là 2.630,2 tỷ đồng, chiếm 75% kinh phí đầu tư năm 2018.

Đầu tư bổ sung vốn vào các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty trong dây chuyền vận tải hàng không để đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của các doanh nghiệp trên cơ sở cân đối nhu cầu và khả năng huy động vốn tối đa của doanh nghiệp. Tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 873,8 tỷ đồng, chiếm 25% kinh phí đầu tư năm 2018.

Đồng thời, Tổng công ty triển khai thoái vốn các danh mục đầu tư theo phương án tái cơ cấu được phê duyệt; dự kiến kế hoạch LN đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chia về TCT là trên 1.000 tỷ VNĐ; ROI đạt tối thiểu 13%.

Bạch Mộc