Tài chính

VietinBank có gần 10.500 tỉ đồng nợ có khả năng mất vốn, lãi ròng 2.539 tỉ đồng trong quí I

10:12 | 02/05/2019

Chia sẻ

Trong quí I, nhờ tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh chính, dịch vụ và ngoại hối lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng của VietinBank tăng 19%. Tuy nhiên, cho vay khách hàng lại giảm nhẹ 0,4% trong khi nợ xấu tăng hơn 16%.
VietinBank có gần 10.500 tỉ đồng nợ có khả năng mất vốn, lãi ròng 2.539 tỉ đồng trong quí I - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quí I/2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.153 tỉ đồng, tăng 4,1% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.539 tỉ đồng.

Trong kì, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank tăng gần 19% với 6.394 tỉ đồng. Trong đó có sự đóng góp lớn của thu nhập từ lãi thuần, tăng gần 10% và sự tăng mạnh của lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối (lần lượt là 63,6% và 77,2%).

Trái ngược với sự tăng trưởng của các mảng trên, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, kinh doanh và hoạt động khác lại sụt giảm mạnh. Mảng chứng khoán đầu tư còn lỗ gần 83 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước lãi xấp xỉ 80 tỉ đồng.

VietinBank có gần 10.500 tỉ đồng nợ có khả năng mất vốn, lãi ròng 2.539 tỉ đồng trong quí I - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh quí I của VietinBank (Nguồn: DB tổng hợp).

Cũng trong quí I, VietinBank tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro gần 38% lên 3.241 tỉ đồng.

Tính đến 31/3/2019, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1,15 triệu tỉ đồng, giảm 1,5%. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 0,4% với 861.590 tỉ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng cũng giảm nhẹ 0,1% với 824.612 tỉ đồng.

Mặc dù giảm về số dư nợ cho vay khách hàng nhưng số nợ xấu lại tăng mạnh hơn 16% với 15.962 tỉ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu từ 1,58% lên 1,85%.

Ngân hàng không công bố rõ số nợ xấu đã bán cho VAMC nhưng số dư chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành là 13.945 tỉ đồng. Cuối năm 2018, số liệu trái phiếu đặc biệt do VAMC là 13.426 tỉ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng 2.230 tỉ đồng.

VietinBank có gần 10.500 tỉ đồng nợ có khả năng mất vốn, lãi ròng 2.539 tỉ đồng trong quí I - Ảnh 3.

Một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank (Nguồn: Diệp Bình tổng hợp).

Trong cơ cấu nợ xấu của VietinBank, nợ có khả năng mất vốn chiếm 65,7% tổng nợ xấu với 10.488 tỉ đồng.

VietinBank có gần 10.500 tỉ đồng nợ có khả năng mất vốn, lãi ròng 2.539 tỉ đồng trong quí I - Ảnh 4.

Cơ cấu nợ xấu của VietinBank (Nguồn: BCTC quí I VietinBank).

Diệp Bình