Tài chính

ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng vốn là nhu cầu cấp bách!

08:20 | 23/04/2019

Chia sẻ

Để phục vụ nhu cầu tăng vốn, HĐQT VietinBank đề xuất chia toàn bộ cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu hoặc giữ lại lợi nhuận. Trong trường hợp tăng vốn thành công, VietinBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 9.500 tỉ đồng trong năm 2019.

Sáng 23/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Chủ đề nóng trong đại hội lần này không thể không kể tới kế hoạch tăng vốn và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018....

ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng vốn là nhu cầu cấp bách! - Ảnh 1.

Toàn cảnh ĐHCĐ (Ảnh: QH)


THẢO LUẬN:

Hệ số CAR của ngân hàng đang ở mức bao nhiêu?

Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ: Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của VietinBank tính đến cuối năm 2018 là 9,6% đối với riêng ngân hàng mẹ và 10% đối với hợp nhất. Để đạt được con số trên trong thời gian qua, ngân hàng đã tích cực giảm qui mô tài sản rủi ro phù hợp với các điều kiện hiện có.

Nếu áp dụng theo Thông tư 41 (Basel II), thì hiện hệ số CAR của VietinBank ở mức dưới 8%.

Trong trường hợp không tăng được vốn thì kế hoạch kinh doanh của VietinBank sẽ như thế nào?

Ông Lê Đức Thọ: Vốn điều lệ của VietinBank suốt nhiều năm qua chỉ dừng ở hơn 37.000 tỉ đồng suốt 5 năm qua. Các nguồn lực từ cổ phần hóa, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài,… đã đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của VietinBank trong những năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu vốn của ngân hàng vẫn lớn, những năm gần đây, VietinBank tìm nhiều cách để cải thiện vốn tự có, chẳng hạn như phát hành trái phiếu dài hạn, cơ cấu các khoản đầu tư, cơ cấu các khoản góp vốn vào các công ty con…

Trong trường hợp không tăng được vốn thì ngân hàng phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng, (như kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, tín dụng chỉ tăng trưởng 6% trong trường hợp tăng dc vốn theo giữ lại cổ tức).

Đối với câu hỏi nếu không được tăng vốn của cổ đông thì VietinBank hiện nay buộc phải tăng vốn mới có thể đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng. Tăng vốn là nhu cầu cấp bách!

Bao giờ nhận được cổ tức 2017?

Tỉ lệ cổ tức năm 2017 như đã trình cổ đông năm ngoái dự kiến là 7%. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề nghị 7% sẽ chia bằng cổ phiếu, hoặc giữ lại lợi nhuận để tăng vốn điều lệ.

Đề xuất chia toàn bộ cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu hoặc giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2018

Với mức lợi nhuận sau thuế năm 2018 là hơn 5.193 tỉ đồng, HĐQT VietinBank đề xuất trích lập các quĩ gần 2.197 tỉ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quĩ là gần 2.997 tỉ đồng.

Với mức lợi còn lại trên, HĐQT ngân hàng sẽ xin ý kiến cổ đông về 2 phương án phân phối. 

Phương án thứ nhất, chia toàn bộ cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 8,03%(tức cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ nhận được 803 cổ phiếu mới). Với phương án này, lợi nhuận còn lại sau khi phân phối là hơn 6,6 tỉ đồng.

Phương án thứ hai, giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2018 để tăng vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng vốn là nhu cầu cấp bách! - Ảnh 3.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ

Đặt mục tiêu lãi trước thuế 9.500 tỉ đồng nếu tăng vốn thành công

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên, lãnh đạo Ngân hàng nhận định tăng vốn là yêu cầu cấp bách và khó khăn lớn nhất của VietinBank, tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.

Sau khi cổ phần hoá năm 2008, ngân hàng đã tăng qui mô tài sản trên 6 lần. Hiện tại những phương pháp tăng vốn cấp 2 đã được khai thác ở mức tối đa và khó có thể tiếp tục thực hiện do bị ràng buộc bởi giới hạn vốn cấp 2 so với vốn cấp 1, tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, tỉ lệ sở hữu của Nhà nước.

Ban điều hành ngân hàng xác định kế hoạch kinh doanh của VietinBank trong năm 2019 phụ thuộc chủ yếu vào lộ trình tăng vốn đang trình các cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp VietinBank được giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2017, 2018 và thực hiện các biện pháp cải thiện tỉ lệ an toàn vốn khác như thoái vốn ở các công ty con, bán danh mục đầu tư,… lợi nhuận dự kiến trong năm 2019 ước khoảng 9.500 tỉ đồng. Trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỉ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản tăng từ 2% - 5%; dư nợ tín dụng tăng từ 6% đến 7%; nguồn vốn huy động tăng 10% - 12%.

ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng vốn là nhu cầu cấp bách! - Ảnh 4.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ

Trong giai đoạn 2019 - 2014, ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu bám sát lộ trình tăng vốn tự có, thực hiện đồng bộ các giải phấp tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo đến năm 2020 đáp ứng chuẩn mức vốn Basel II và hệ số CAR theo qui định. VietinBank phấn đấu trở thành 1 trong 2 ngân hàng đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế và nằm trong TOP 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á.

Định hướng một số chỉ tiêu tài chính cơ bản cho giai đoạn 2019 - 2024:

ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng vốn là nhu cầu cấp bách! - Ảnh 5.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ

Bầu mới HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kì 2019 -2024

Cũng tại ĐHCĐ lần này, VietinBank đệ trình cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT (8 thành viên), nhiệm kì của thành viên HĐQT (5 năm: 2019 - 2024) và danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT ngân hàng nhiệm kì 2019 - 2024.

Trong đó, danh sách 8 ứng viên sẽ được bầu vào HĐQT ngân hàng nhiệm kì 2019 - 2024 :

ĐHĐCĐ VietinBank: Tăng vốn là nhu cầu cấp bách! - Ảnh 6.

Quốc Thụy