|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bàn về việc tăng vốn

11:40 | 09/12/2022
Chia sẻ
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietcombank được tổ chức vào 30/1/2023 dự kiến sẽ bầu bổ sung thành viên HĐQT và bàn về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu.

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã VCB) thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 vào ngày 30/1/2023 tại tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội.

Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường là ngày 30/12/2022.

Nội dung dự kiến họp bao gồm thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2013, tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu của Vietcombank và tờ trình nội dung khác (nếu có).

Trước đó, ngân hàng đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Vietcombank đối với ông Phạm Anh Tuấn có hiệu lực từ ngày 1/12. Lý do miễn nhiệm là được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán thuộc NHNN.

Về kế hoạch tăng vốn, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng bằng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Về kết quả kinh doanh của ngân hàng, 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt gần 24.940 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn ngành về lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của Vietcombank tăng mạnh 16,6% lên gần 1,65 triệu tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng trưởng tới 17,6%, trích lập dự phòng rủi ro cho vay tăng mạnh 40,5% lên 36.173 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 5,4 % lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của Vietcombank tăng mạnh 47,3% so với đầu năm với 9.014 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm 5.730 tỷ đồng và tăng gần 30% so với thời điểm 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,64% lên 0,8%.

Huyen Vi