|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Việt Nam xuất siêu gần 26 tỷ USD sau 11 tháng

09:46 | 29/11/2023
Chia sẻ
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu khoảng 322,5 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 296,7 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê cho biết tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt gần 60,9 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 619,2 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 6%; nhập khẩu giảm 11%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 25,8 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 11 đạt gần 31,1 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước.

 

 

Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 322,5 tỷ USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt gần 86 tỷ USD, giảm 3%, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 236,5 tỷ USD, giảm 7%, chiếm 73%.

Việt Nam có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 66%. Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu được phân bổ như sau:

 Nguồn: GSO.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 29,8 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 296,7 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt gần 106 tỷ USD, giảm 9%, chiếm 36% tổng kim ngạch nhập khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 190,7 tỷ USD, giảm 12%, chiếm 64%.

Việt Nam hiện có 43 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 43%. Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu được phân bổ cụ thể như sau:

 Nguồn: GSO.

Trong 11 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ USD. Việt Nam xuất siêu sang Mỹ ước đạt 75,5 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 11%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,5 tỷ USD, tăng 127%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 43,7 tỷ USD, giảm 23%; nhập siêu từ Hàn Quốc 26,3 tỷ USD, giảm 25%; nhập siêu từ ASEAN 8,1 tỷ USD, giảm 31%.

Hoàng Anh