Tài chính

VIB hủy phương án phát hành tối đa hơn 46,5 triệu cổ phiếu tăng vốn

17:12 | 22/11/2021

Chia sẻ

Phương án phát hành thêm 46,5 triệu cổ phiếu của VIB đã được huỷ sau khi đề xuất sửa đổi trước đó không được thông qua.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) vừa công bố việc hủy phương án phát hành tối đa hơn 46,5 triệu cổ phiếu, tương đương 3% vốn điều lệ theo phê duyệt của đại hội đồng cổ đông.

Đây là một trong hai phương án đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nhằm tăng vốn điều lệ từ 11.094 tỷ đồng lền gần 16.000 tỷ đồng (tăng 43%).

Vào tháng 8, ngân hàng đã thực hiện thành công phương án phát hành hơn 443 triệu cổ phiếu thưởng tăng gần 40% vốn điều lệ lên mức 15.531 tỷ đồng. 

Cùng với đó, căn cứ vào bối cảnh thị trường và nhu cầu kinh doanh của VIB, ngân hàng cũng đề xuất thay đổi phương án còn lại từ phát hành tối đa hơn 46,5 triệu cổ phiếu bằng phương án phát hành tối đa 155,3 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ ngân hàng. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ không thông qua phương án này.

Quyết định huỷ phương án tăng vốn được đưa ra trong bối cảnh giá cổ phiếu VIB đang trong giai đoạn điều chỉnh từ vùng đỉnh (trên 54.000 đồng/cp) về 41.700 đồng/cp (kết phiên ngày 22/11). Tuy vậy, mức giá này vẫn cao hơn gần 78% so với thị giá đầu năm.

VIB hủy phương án phát hành tối đa hơn 46,5 triệu cổ phiếu tăng vốn - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu VIB. (Nguồn: TradingView).

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất lũy kế 9 tháng đầu năm đạt gần 5.339 tỷ đồng, tăng trưởng 32,7% so với cùng kỳ, thực hiện 71% kế hoạch của năm.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 10.389 tỷ đồng, tăng 32,4% so với kỳ trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng gần 42% đạt 8.416 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ luỹ kế đến cuối quý III đạt gần 6.254 tỷ đồng, chiếm 60% tổng thu nhập hoạt động và tăng 34% so với cùng kỳ.

Ngược lại, lãi từ các hoạt động kinh doanh khác luỹ kế 9 tháng giảm 34% xuống còn 136,1 tỷ đồng.

Phương Nga