Tài chính

VIB được chấp thuận tăng vốn lên gần 9.245 tỉ đồng

08:38 | 16/07/2019

Chia sẻ

Vốn điều lệ của VIB sẽ tăng thêm 1.410 tỉ lên gần 9.245 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
VIB được chấp thuận tăng vốn lên gần 9.245 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: VIB)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). 

Vốn điều lệ của VIB sẽ tăng từ 7.835 tỉ đồng lên gần 9.245 tỉ đồng (tăng thêm 1.410 tỉ đồng) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VIB thông qua.

NHNN yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo qui định của pháp luật, tuân thủ qui định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo qui định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trước đó, HĐQT VIB đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 7.835 tỉ lên 9.245 tỉ đồng bằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Nguồn tăng vốn được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu từ quĩ đầu tư phát triển (1.100 tỉ đồng); quĩ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (36 tỉ đồng) và lợi nhuận luỹ kế sau phân phối (274 tỉ đồng). 

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, VIB thông qua kế hoạch tăng vốn lên tối đa 10.909 tỉ đồng từ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ tối đa 18% (tương ứng 1.410 tỉ đồng vốn điều lệ tăng thêm); chào bán riêng lẻ cổ phiếu mới cho nhà đầu tư tỉ lệ tối đa 18% (tương đương 1.664 tỉ đồng) với giá không thấp hơn tổng giá trị vốn chủ sở hữu chia cho số cổ phần đang lưu hành tại ngày 31/12/2018.

Quốc Thụy