|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

VCS

Vicostone: Thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng, doanh thu 6 tháng ước giảm 1,6% so với cùng kì

Vicostone: Thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng, doanh thu 6 tháng ước giảm 1,6% so với cùng kì

Theo Vicostone, các thị trường mang lại doanh thu chính cho VCS như Mỹ, châu Âu, châu Úc... chịu ảnh hưởng nghiêm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Doanh nghiệp -12:38 | 05/07/2020
Hợp nhất Phenikaa Huế, Vicostone báo lãi quí I tăng hơn 17%

Hợp nhất Phenikaa Huế, Vicostone báo lãi quí I tăng hơn 17%

So với kế hoạch doanh thu thuần 6.654 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.980 tỉ đồng năm 2020, Vicostone đã thực hiện được 20,6% kế hoạch doanh thu và 17,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Doanh nghiệp -18:52 | 17/04/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 8/4: BID, CVT, VCS, CTR

Cổ phiếu tâm điểm ngày 8/4: BID, CVT, VCS, CTR

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, CVT, VCS, CTR.
Chứng khoán -21:44 | 07/04/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 12/2: VGI, VCS, DGW

Cổ phiếu tâm điểm ngày 12/2: VGI, VCS, DGW

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VGI, VCS, DGW.
Chứng khoán -07:07 | 12/02/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 25/12: VCS, VRC, VNM, DHC

Cổ phiếu tâm điểm ngày 25/12: VCS, VRC, VNM, DHC

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VCS, VRC, VNM, DHC.
Chứng khoán -07:41 | 25/12/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 19/12: VNM, IJC, VCS

Cổ phiếu tâm điểm ngày 19/12: VNM, IJC, VCS

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VNM, IJC, VCS.
Chứng khoán -06:56 | 19/12/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/12: VCS, LDG, SBT, PHR, DPG

Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/12: VCS, LDG, SBT, PHR, DPG

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VCS, LDG, SBT, PHR, DPG.
Chứng khoán -21:36 | 12/12/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 6/11: BID, VCS, CSV

Cổ phiếu tâm điểm ngày 6/11: BID, VCS, CSV

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, VCS, CSV.
Chứng khoán -18:38 | 05/11/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/9: VCS, GAS, QNS, SZC

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/9: VCS, GAS, QNS, SZC

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VCS, GAS, QNS và SZC.
Chứng khoán -18:00 | 04/09/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/8: PVT, HDG, VCS

Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/8: PVT, HDG, VCS

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVT, HDG, VCS.
Chứng khoán -19:23 | 12/08/2019
Vicostone sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền tỉ lệ 20%, dự kiến chia toàn bộ 3,2 triệu cổ phiếu quĩ cho cổ đông hiện hữu

Vicostone sắp tạm ứng cổ tức bằng tiền tỉ lệ 20%, dự kiến chia toàn bộ 3,2 triệu cổ phiếu quĩ cho cổ đông hiện hữu

Theo kế hoạch, Vicostone dự kiến sẽ chi ra khoảng 313,6 tỉ đồng để trả cổ tức cổ đông.
Doanh nghiệp -10:38 | 12/08/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/8: PHR, GVR, VCS, TCM

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/8: PHR, GVR, VCS, TCM

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PHR, GVR, VCS, TCM.
Chứng khoán -09:56 | 04/08/2019
Vicostone lãi sau thuế quí II tăng 36%, đã nhận toàn bộ vốn góp tại Phenikaa Huế

Vicostone lãi sau thuế quí II tăng 36%, đã nhận toàn bộ vốn góp tại Phenikaa Huế

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vicostone ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 783,4 tỉ đồng và 670,3 tỉ đồng, tăng lần lượt 29,4% và 28,7%
Doanh nghiệp -10:53 | 30/07/2019
Vicostone dự kiến chia toàn bộ 3,2 triệu cổ phiếu quĩ cho cổ đông

Vicostone dự kiến chia toàn bộ 3,2 triệu cổ phiếu quĩ cho cổ đông

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 20/8 đến 29/8. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến là ngày 13/8.
Chứng khoán -07:46 | 25/07/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 9/7: MBB, VCS, TCH

Cổ phiếu tâm điểm ngày 9/7: MBB, VCS, TCH

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm MBB, VCS, TCH.
Chứng khoán -17:35 | 08/07/2019
Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.