|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thị trường xuất khẩu gặp khó vì dịch COVID-19, lợi nhuận quí II Vicostone giảm 38%

06:15 | 21/07/2020
Chia sẻ
Dịch COVID-19 đã khiến cho các thị trường lớn của Vicostone bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các dự án và công trình bị dừng, việc đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo cũng giảm mạnh.

CTCP Vicostone (Mã: VCS) vừa công bố kết quả kinh doanh quí II và 6 tháng đầu năm 2020.

Vicostone báo lãi quí II giảm 38% do thị trường xuất khẩu gặp khó - Ảnh 1.

Nguồn: Thanh Tùng tổng hợp từ BCTC quí II của VCS

Trong quí II, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 19% so với cùng kì năm trước, còn 1.127 tỉ đồng. Trong khi giá vốn chỉ giảm 11% khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 33%, về mức 359 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ 38,3% xuống 31,9%.

Chi phí tài chính tăng nhẹ 2% lên 12,5 tỉ đồng, trong đó, chi phí lãi vay tăng 78% lên hơn 20 tỉ đồng.

Trong kì, chi phí bán hàng giảm 19%, trái lại chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 28% lên 19 tỉ đồng.

Hết quí II Vicostone báo lãi trước thuế  305 tỉ đồng, lãi sau thuế đạt 257 tỉ đồng, giảm 38% so với cùng kì năm trước. Kết quả này khá sát so với dự báo trước đó của Vicostone, với doanh thu ước tính 1.118 tỉ đồng và lợi nhuận 255 tỉ đồng.

Theo Vicostone, các chỉ tiêu kinh doanh trong quí II đều ghi nhận giảm so với cùng kì do đại dịch COVID-19 khiến cho các thị trường mang lại doanh thu chính cho Vicostone (như Mỹ, châu Âu, châu Úc...) ảnh hưởng hưởng nghiêm trọng do yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa nền kinh tế.

Ngoài ra, việc các dự án và công trình bị dừng, việc đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo giảm nghiêm trọng... cũng là nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh quí II sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi trước thuế đạt 2.495 tỉ đồng và 658 tỉ đồng, lần lượt giảm 1% và 16% so với nửa đầu năm 2019. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện 37% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2020, qui mô tài sản của công ty đạt 5.661 tỉ đồng, tăng nhẹ 1% so với hồi đầu năm, trong đó tập trung phần lớn ở khoản phải thu 1.842 tỉ đồng và hàng tồn kho 2.144 tỉ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng giá trị nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt 1.827 tỉ đồng, tăng 157 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Thanh Tùng