|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VCBS báo lãi quý I tăng 38%, tự doanh rót thêm vốn vào cổ phiếu

15:57 | 24/04/2024
Chia sẻ
Trong quý I, VCBS báo lãi sau thuế 145 tỷ đồng tăng 38% so với cùng kỳ. Tự doanh tăng rót vốn vào cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, với giá trị đầu tư tăng 31% so với đầu năm, đạt 493 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý I, Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho biết trong kỳ thanh khoản thị trường tăng trưởng đáng kể, dẫn đến doanh thu từ các hoạt động tự doanh, môi giới, hỗ trợ tài chính đi lên so với quý I năm trước.

Doanh thu hoạt động quý I đạt 400 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Chi phí hoạt động đạt hơn 92 tỷ đồng, gần gấp 3 lần, trong đó chi phí môi giới chiếm 66 tỷ đồng (tăng 82%).

Chi phí tăng đáng kể còn đến từ việc quý I/2023 VCBS ghi âm khoản lỗ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 20 tỷ đồng, trong khi năm nay chi phí hơn 9 tỷ đồng (chênh lệch tuyệt đối 29 tỷ đồng).

Lãi sau thuế quý I đạt 145 tỷ đồng, tăng 38%.

VCBS báo lãi quý I tăng 38%. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

 

Mảng tự doanh của VCBS toàn bộ ghi nhận tại FVTPL, với giá trị cuối kỳ đạt 5.862 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, đến từ giảm 13% giá trị hợp đồng tiền gửi/chứng chỉ tiền gửi và giảm 4% trái phiếu.

Chiều ngược lại, VCBS tăng đầu tư vào cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Cụ thể, giá trị tăng 31% đạt 493 tỷ đồng.

So với giá gốc, khoản cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đang ước lãi 13%, tương ứng với khoảng 51 tỷ đồng; khoản trái phiếu ước lỗ 3%, tương ứng với khoảng 15 tỷ đồng; các tài sản khác đi ngang. Báo cáo quý I không thuyết minh cụ thể các cổ phiếu đang nắm giữ.

Ở hoạt động cho vay, dư nợ margin tại cuối quý I đạt trên 5.800 tỷ đồng, tăng 21%, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản ứng trước tiền bán cho khác hàng cũng tăng 17% lên gần 300 tỷ đồng.

 

 Thuyết minh tự doanh của VCBS tại cuối quý I. (Nguồn: BCTC quý I).

 

Xuân Nghĩa