|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

UBGSTC: Tín dụng tiêu dùng tăng trưởng 65% trong năm 2017

21:28 | 03/01/2018
Chia sẻ
Năm 2017, tín dụng tiêu dùng tiếp tục đà tăng trưởng mạnh từ 2 năm trước đó đạt mức tăng 65%, chiếm tỷ trọng khoảng 18% trong tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.
ubgstc tin dung tieu dung tang truong 65 trong nam 2017 Kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiêu dùng trong năm 2018
ubgstc tin dung tieu dung tang truong 65 trong nam 2017 Vẫn là thời điểm vàng cho tín dụng tiêu dùng phát triển?

Tăng trưởng tín dụng ước đạt 18,7% - 19,3% trong năm 2017

Theo báo cáo tổng quan thị trường tài chính của Uỷ ban Giám sát Tài Chính Quốc gia (UBGSTC), năm 2017 tín dụng ước tăng khoảng 18,7% - 19,3% (năm 2016 tăng 19%) và đã hỗ trợ tích cực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn có xu hướng giảm sau khi tăng liên tục trong giai đoạn 2013 - 2016, chiếm 53,7% tổng tín dụng (năm 2016 là 55,1%).

ubgstc tin dung tieu dung tang truong 65 trong nam 2017
Tăng trưởng tín dụng từ 2012 - 2017

Về cơ cấu theo ngành nghề, tín dụng tập trung cao vào ngành công nghiệp, thương mại và hoạt động dịch vụ khác tăng 21,8% so với năm 2016, chiếm tỷ trọng 78,4% tổng tín dụng (năm 2016 chiếm 77,8%). Tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp tăng khoảng 18,7% (chiếm tỷ trọng khoảng 8,11% tổng tín dụng).

Đáng chú ý, trong dư nợ cho vay hoạt động dịch vụ khác, cho vay đối với ngành hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình có mức tăng trưởng mạnh nhất và chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Tỷ trọng tín dụng của mảng này đã tăng từ 8,8% vào năm 2012 lên khoảng 16,1% trong năm 2017.

Trong khi đó, tỷ trọng tín dụng vào hoạt động kinh doanh bất động sản và xây dựng giảm nhẹ chiếm 15,8% trong tổng tín dụng (năm 2016 là 17,1%) và tăng 12,2% so với năm 2016. Cụ thể, tỷ trọng tín dụng trong lĩnh vực xây dựng khoảng 9,9%, vào hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 5,9%.

Tín dụng tiêu dùng tăng mạnh

Cùng với đó, tín dụng tiêu dùng tiếp tục tăng mạnh theo đà tăng trưởng từ cuối năm 2015. Năm 2017 tín dụng tiêu dùng ước tăng 65% trong khi năm 2016 tăng 50,2%. Tỷ trọng tín dụng tiêu dùng trong tổng tín dụng tăng từ 12,3% năm 2016 lên 18% năm 2017.

Cho vay với mục đích mua, sửa chữa nhà ở tiếp tục chiếm tỷ trọng chính và là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất, năm 2017 chiếm 52,9% (năm 2016 chiếm 49,5%), tốc độ tăng trưởng là 76,5% (năm 2016 tăng 78,4%). Cho vay mua trang thiết bị gia đình tăng 6,5%, chiếm 15,3%; cho vay mua phương tiện đi lại tăng 35,2%, chiếm 8,3%.

ubgstc tin dung tieu dung tang truong 65 trong nam 2017
Nguồn: UBGSTC

Thị phần tín dụng tiêu dùng của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tăng mạnh, từ 39% toàn ngành năm 2016 lên 45,7% cuối năm 2017; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 42,4%, giảm nhẹ từ mức 47% cuối năm 2016; nhóm công ty tài chính chiếm 7,6% (năm 2016 là 9,3%), còn lại là nhóm ngân hàng nước ngoài.

Theo UBGSTC, trong thời gian tới, tín dụng tiêu dùng vẫn là một trong những mảng hoạt động tiềm năng và chiến lược của các tổ chức tín dụng và dự báo tăng trưởng cao.

Diệp Bình