Chứng khoán

UBCK xử phạt hai tổ chức và hai cá nhân hơn 1,5 tỉ đồng

19:01 | 29/05/2019

Chia sẻ

Cá nhân chịu phạt nhiều nhất là ông Nguyễn Thanh Lâm với 550 triệu đồng do sử dụng 57 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của CTCP Đầu tư phát triển Dịch vụ công cộng Đức Long Gia Lai.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt với hai pháp nhân và hai cá nhân với tổng số tiền lên tới 1,53 tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai bị xử phạt 300 triệu đồng do không đăng kí giao dịch chứng khoán; 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định pháp luật về một số Nghị quyết Hội đồng Quản trị; báo cáo tài chính năm 2017 và 2018. 

Bên cạnh đó, công ty cũng bị xử phạt 85 triệu đồng do giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Ngày 5/3/2018, Công ty đã chuyển 99 tỷ đồng từ tài khoản thu tiền chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty sang tài khoản khác của Công ty, trước khi UBCKNN có văn bản số 1575/UBCK-QLCB ngày 19/3/2018 về việc nhận được đầy đủ tài liệu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Đồng thời, Xây dựng Xuân Mai cũng chịu phạt thêm 85 triệu việc vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan; giao dịch với cổ đông, các lãnh đạo công ty và người có liên quan.

Theo BCTC công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán và BCTC Công ty mẹ năm 2018 do Công ty tự lập và đã công bố, Công ty còn tồn tại khoản phải thu về cho vay đối với hai Công ty là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT Công ty, bao gồm: Công ty cổ phần Bê tông Xuân Mai Miền Nam và Công ty Xuân Mai Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, Công ty chưa thông qua ĐHĐCĐ về các giao dịch này theo quy định. Đồng thời, trong năm 2017 và 2018, Công ty có giao dịch với các bên liên quan là công ty con, công ty liên kết nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua

Đối với CTCP Dệt may 29/3, UBCKNN xử phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Đối với bà Trần Thủy Tiên, UBCKNN xử phạt 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai 440.993 cổ phiếu của Công ty cổ phần Giầy Sài Gòn (Mã: SSF) theo quy định, dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch tăng từ 415.374 cổ phiếu lên 856.367 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu sau giao dịch tăng từ 13,37% lên 27,56%.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Lâm bị phạt 550 triệu đồng do sử dụng 57 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của CTCP Đầu tư phát triển Dịch vụ công cộng Đức Long Gia Lai (Mã: DL1).

Dù vậy, UBCKNN căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Thanh Lâm.

Nhật Huyền