|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ lệ nợ xấu của BIDV giảm gần một nửa trong năm 2021

17:07 | 07/01/2022
Chia sẻ
Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu của BIDV ở mức 0,81%, giảm 0,73 điểm % so với năm 2020. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng vọt 235%, mức cao nhất trong các năm gần đây.
Tỷ lệ nợ xấu của BIDV giảm gần một nửa trong năm 2021  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: BIDV).

Tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh năm 2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) cho biết tính đến 31/12/2021, tổng tài sản đạt 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với cuối năm 2020.

Trong đó, tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,65 triệu tỷ đồng; riêng dư nợ tín dụng đạt 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 11,8% và chiếm hơn 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế. 

Nguồn vốn tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên. Dư nợ bán lẻ tăng 25% so với năm 2020; dư nợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và FDI lần lượt tăng 15% và 21%.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021 kiểm soát ở mức 0,81%, giảm 0,73 điểm % so với năm 2020. Tỷ lệ nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) ở mức 0,42%, giảm 0,82 điểm % so với năm 2020.

Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (dư quỹ dự phòng rủi ro tín dụng/dư nợ xấu) tăng vọt 235%, mức cao nhất trong các năm gần đây.

Tổng nguồn vốn huy động tính đến cuối năm đạt 1,61 triệu tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2020, chiếm hơn 11% thị phần tiền gửi toàn ngành.

Bên cạnh đó, sau đợt chia cổ tức vừa qua, vốn điều lệ của BIDV đã tăng thê 10.365 tỷ đồng lên mức 50.585 tỷ đồng, đứng đầu trong các ngân hàng thương mại cổ phần. Vốn chủ sở hữu đạt 81.065 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2020.

Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế của khối công ty con năm 2021 đạt 1.094 tỷ đồng.

Lê Huy