Hàng hóa

Từ 25/4, giá điện sinh khối sẽ tăng lên 1.634 đồng/kWh

12:01 | 11/03/2020

Chia sẻ

Thay vì mức giá 1.220 đồng/kWh của qui định cũ, giá điện sinh khối với dự án đồng phát tại điểm giao nhận sẽ tăng lên 1.634 đồng/kWh áp dụng từ ngày 25/4/2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam. 

Trong đó, nội dung nổi bật của Quyết định là sửa đổi qui định giá điện đối với dự án điện sinh khối. 

Cụ thể, đối với các dự án điện sinh khối đồng phát nhiệt - điện, biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.634 đồng/kWh tương đương 7,03 UScents/kWh, theo qui định cũ 1.220 đồng/kWh tương đương 5,8 UScents/kWh.

Đối với các dự án không phải là dự án đồng phát nhiệt - điện, biểu giá mua điện tại điểm giao nhận là 1.968 đồng/kWh tương đương 8,47 UScents/kWh, 

Các dự án điện sinh khối đã vận hành phát điện trước thời điểm 5/3/2020 được áp dụng mức giá mua điện nêu trên kể từ ngày 25/4/2020 cho thời gian còn lại của Hợp đồng mua bán điện đã kí.

Giá mua điện qui định nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của USD, tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

Chi phí mua điện từ các dự án điện sinh khối được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Các dự án điện sinh khối áp dụng giá mua điện theo qui định này không được áp dụng cơ chế giá cho sản lượng điện của dự án theo các qui định hiện hành khác.


Như Huỳnh