|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sẽ có đề xuất cơ chế đấu giá phát triển điện gió áp dụng từ ngày 1/1/2021

16:08 | 10/03/2020
Chia sẻ
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ nghiên cứu và đề xuất cơ chế đấu giá phát triển điện gió áp dụng từ ngày 1/1/2021 báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT qui định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Cụ thể, việc qui hoạch và danh mục phát triển các dự án điện gió phải được thực hiện theo Qui hoạch phát triển điện lực trong đó xác định tiềm năng và khu vực phát triển điện gió cho từng địa bàn. Các dự án điện gió chưa có trong qui hoạch phải được thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bổ sung vào Qui hoạch phát triển điện lực.

Khi phát triển các dự án điện gió được phê duyệt danh mục trong qui hoạch phát triển điện gió tỉnh giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh phải cập nhật qui hoạch đấu nối dự án điện gió vào hệ thống điện để đảm bảo truyền tải công suất dự án và khả năng hấp thụ hệ thống điện khu vực dự án.

Trường hợp phương án đấu nối dự án thay đổi, UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương để thẩm định, phê duyệt hoặc trình phê duyệt phương án đấu nối điều chỉnh của dự án điện gió theo thẩm quyền.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện những qui định của Thông tư. 

Ngoài ra trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xem xét và đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung. 

Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ là đơn vị tổ chức đánh giá tiềm năng điện gió lí thuyết, tiềm năng điện gió kĩ thuật và tiềm năng điện gió kinh tế trên phạm vi cả nước, xác định phân bố tiềm năng theo vùng để đưa vào cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng nội dung về qui hoạch phát triển các dự án điện gió trong quy hoạch phát triển điện lực. 

Đồng thời chủ trì nghiên cứu và đề xuất cơ chế đấu giá phát triển điện gió áp dụng từ ngày 1/1/2021 báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với Cục Công nghiệp, đơn vị này sẽ chủ trì nghiên cứu và đề xuất qui định về cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất thiết bị công trình điện gió trong nước, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa trong dự án điện gió báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Các qui định tại văn bản 07/VBHN-BCT được áp dụng cho các đối tượng là chủ đầu tư dự án điện gió; đơn vị quản lí và vận hành các công trình điện gió; bên mua điện; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan…

Như Huỳnh

Nhà Vingroup đứng trên các ngân hàng về vốn chủ sở hữu, Hòa Phát bám sát phía sau
Vingroup và Vinhomes là hai doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam tại ngày 30/6/2022. Các tên tuổi đứng sau lần lượt là Vietcombank, Techcombank, VietinBank và Hòa Phát.