Doanh nghiệp

Traphaco đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỷ năm 2017, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

12:45 | 22/03/2017

Chia sẻ

Công ty đặt mục tiêu đến năm 2020, tổng doanh thu ước đạt 4.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2016.

Mới đây, CTCP Traphaco (Mã: TRA) đã công bố tờ trình ĐHĐCĐ về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, TRA dự kiến doanh thu năm 2017 ước đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, xấp xỉ kết quả năm 2016. Số doanh thu này chưa bao gồm doanh thu từ hàng nhập UT cho Công ty Nam Dương và không tính doanh thu của Công ty dược Thái Nguyên trong 3 quý.

TRA dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 242 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2016. TRA cũng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 30%.

Công ty đặt mục tiêu đến năm 2020, tổng doanh thu ước đạt 4.000 tỷ đồng, gấp 2 lần so với 2016, lợi nhuận sau thuế ước đạt 500 tỷ đồng tăng 138% so với năm 2016.

traphaco dat ke hoach den nam 2020 lai 500 ty dong tang 138 so voi nam 2016
Nguồn: Tờ trình ĐHĐCĐ của TRA

Bên cạnh đó, TRA cũng trình ĐHĐCĐ về các dự án chính của công ty năm tới, trong đó dự kiến đưa nhà máy Dược Việt Nam vào vận hành từ quý III/2017 và dự kiến doanh thu nhà máy sẽ đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Năm 2017, công ty sẽ tiếp tục phát triển thị trường miền Nam và dự kiến doanh thu năm 2017 của khu vực này đạt khoảng 400 tỷ đồng.

TRA dự kiến sẽ đầu tư khoảng 51 tỷ đồng cho hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, hạng mục phụ trợ tại nhà máy Hoàng Liệt, xây dựng chi nhánh và mua sắm trang thiết bị.

Năm 2017, TRA dự định sẽ mở thêm 4 chi nhánh phân phối tại Thái Nguyên, Yên Bái, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế và dự kiến sẽ phát triển 8 sản phẩm mới đưa ra thị trường.

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, TRA dự kiến sẽ phát hành khoảng 6,9 triệu cổ phần phổ thông, tổng giá trị phát hành là khoảng 69 tỷ đồng. HĐQT cũng dự kiến sẽ phát hành vào khoảng quý II/2017.

Việc phát hành này nhằm tăng vốn điều lệ từ khoảng 345,5 tỷ đồng lên khoảng 414,5 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ vốn thặng dư, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hình thức cho đợt phát hành này là thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phân phối là 10:2 và số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận

Năm 2016, TRA đạt doanh thu thuần là 1.998 tỷ đồng, tăng 1,23% so với năm trước. Trong đó doanh thu hàng sản xuất là 1.511 tỷ đồng, mảng hàng xuất nhập khẩu ủy thác và cung cấp dịch vụ là 188 tỷ đồng, và doanh thu từ công ty con là 298 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 210,6 tỷ đồng tăng 16,37% so với năm 2015.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, TRA dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% tương ứng khoảng gần 104 tỷ đồng. Trong đó đã tạm ứng với tỷ lệ 20% tương ứng khoảng hơn 69 tỷ đồng cho cổ đông vào ngày 10/1/2017.

TRA dự kiến trích 8% lợi nhuận tương ứng với gần 17 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng và phúc lợi, 44 tỷ cho quỹ đầu tư và phát triển.

Kết thúc ngày 21/3, giá cổ phiếu TRA chốt ở mức 122.500 đồng/cổ phiếu.

traphaco dat ke hoach den nam 2020 lai 500 ty dong tang 138 so voi nam 2016
Diễn biến cổ phiếu TRA 3 tháng gần đây (Nguồn: VnDirect)

Kiều Chinh