Tài chính

TPBank trở thành ngân hàng thứ 7 sạch nợ xấu tại VAMC

14:41 | 04/09/2019

Chia sẻ

Với việc tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC, TPBank đã trở thành thành viên thứ 7 trong nhóm các ngân hàng sạch nợ VAMC gồm: Vietcombank, Techcombank, MBBank, OCB, VIB, Nam A Bank.

TPBank+lai+cao+2018

Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (Nguồn: TPBank)

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố đã thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt (nợ xấu) đã bán cho VAMC, đồng thời đã trích lập dự phòng rủi ro toàn bộ lượng nợ xấu này.

Theo báo cáo tài chính soát xét nửa đầu năm 2019, số dư trái phiếu VAMC của TPBank tại cuối tháng 6 là 426,7 tỉ đồng (giảm gần một nửa so với con số cuối năm 2018 là 756 tỉ đồng), trong đó đã trích lập dự phòng là hơn 257 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-09-04 at 10

Nguồn: BCTC TPBank.

Theo cho biết từ TPBank, dư nợ gốc mà ngân hàng đã bán cho VAMC lũy kế khoảng 1.150 tỉ đồng. Hàng năm, ngân hàng thực hiện việc mua lại trái phiếu VAMC trước hạn theo khả năng tài chính của mình. Đến năm 2019, TPBank đã trích đủ dự phòng và mua lại toàn bộ 756,5 tỉ đồng danh mục trái phiếu còn lại.

Với việc mua lại toàn bộ nợ xấu tại VAMC, TPBank phải trích lập dự phòng rủi ro bổ sung trong năm nay hơn 400 tỉ đồng

Đại diện của TPBank cho biết tính đến hết tháng 7/2019, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 1.888 tỉ đồng, đạt gần 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Mức lợi nhuận này được ghi nhận sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo qui định, trong đó bao gồm cả việc trích bổ sung để mua lại toàn bộ 756,5 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt VAMC.

Diệp Bình