Thời sự

TP Thủ Đức sẽ là trung tâm kinh tế tri thức, tài chính quan trọng của TP HCM

22:11 | 16/09/2021

Chia sẻ

Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn TP Thủ Đức đạt khoảng 1,5 triệu người; năm 2040 đạt khoảng 2,2 triệu người, hướng đến 3 triệu người sau năm 2040.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1538 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP HCM đến năm 2040, báo Chính phủ đưa tin.

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp của quy hoạch này gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thủ Đức với tổng diện tích khoảng 211,56 km2. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các quận huyện thuộc TP HCM và hai tỉnh giáp ranh là tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đề xuất định hướng phát triển phù hợp với cấu trúc, định hướng phát triển không gian của TP HCM và vùng TP HCM; đáp ứng mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học-công nghệ, tài chính quan trọng của TP HCM và quốc gia.

Theo phê duyệt, TP Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP HCM, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao; trung tâm phía đông của TP HCM về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo.

Là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và hợp tác phát triển; tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại - dịch vụ; có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của thành phố và vùng TP HCM.

Đồng thời là đầu mối kết nối khu trung tâm hiện hữu TP HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu chức năng trọng điểm phía đông của vùng TP HCM.

Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn TP Thủ Đức đạt khoảng 1,5 triệu người; năm 2040 đạt khoảng 2,2 triệu người, hướng đến 3 triệu người sau năm 2040.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trọng tâm đối với công tác lập quy hoạch TP Thủ Đức là rà soát quy hoạch chung TP HCM và các quy hoạch chuyên ngành đã được triển khai thực hiện trên địa bàn TP Thủ Đức. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch chung TP HCM năm 2010 trên địa bàn, tập trung vào việc thực hiện các định hướng phát triển tại khu đô thị hướng đông TP HCM với vai trò là trung tâm mới mở rộng của thành phố (Khu đô thị mới Thủ Thiêm) và là Khu đô thị khoa học công nghệ, hạt nhân là Khu Công nghệ cao và Khu Đại học quốc gia.

Đồng thời, dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong bối cảnh phát triển của TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như nghiên cứu, cập nhật những chủ trương, định hướng quan trọng liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội;… trong một khung phát triển có tầm nhìn dài hạn và có tính thực thi cao.

Như Huỳnh