|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP Thủ Đức sẽ đóng góp 1/3 kinh tế cho TP HCM

04:19 | 30/07/2020
Chia sẻ
Theo đề án TP HCM lập, TP Thủ Đức có diện tích lớn hơn cả 13 quận khác cộng lại, dân số hơn 1 triệu, dự báo trước năm 2030 là hơn 2 triệu và đóng góp 1/3 kinh tế cho TP HCM.

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP HCM, thành phố vừa lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan Quốc hội về đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM, trên cơ sở sắp xếp các quận 2, 9 và Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đề án sẽ hình thành vùng động lực cho thành phố phát triển, đồng thời hình thành khu đô thị sáng tạo của TP HCM.

Theo đề án, TP Thủ Đức có diện tích lớn hơn cả 13 quận khác cộng lại, dân số hơn 1 triệu, dự báo trước năm 2030 là hơn 2 triệu và đóng góp 1/3 kinh tế cho TP HCM.

TP Thủ Đức được thành lập dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội đã được đầu tư phát triển, đáp ứng tiêu chí của một đô thị, phù hợp với điều kiện địa lí tự nhiên và nhu cầu phát triển hiện nay.

Do đó, TP HCM kiến nghị trung ương chấp thuận cho thành phố sắp xếp ba quận trở thành TP Thủ Đức và trở thành một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc TP HCM.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, 3 quận phía Đông TP HCM được lựa chọn để phát triển thành hạt nhân sáng tạo, hình thành một vùng tăng trưởng mới, trở thành khu vực dẫn dắt kinh tế, với mũi nhọn là ngành kinh tế tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Do vậy, việc hình thành một đơn vị hành chính thống nhất, qui mô lớn như vậy nhằm đảm bảo sự tương tác liên thông, tận dụng tối đa lợi thế của vùng và tạo động lực phát triển kinh tế cho thành phố là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, mô hình tổ chức chính quyền ở cấp huyện của TP Thủ Đức gồm có HĐND và UBND. Còn ở cấp xã chỉ có UBND phường, không tổ chức HĐND phường.

Ngọc Anh