|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM: Giải ngân vốn đầu tư công thấp, lãnh đạo đơn vị sẽ không được hưởng thu nhập tăng thêm

02:00 | 22/12/2023
Chia sẻ
Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi vừa có chỉ đạo về đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện đầu tư công năm 2023.

 Năm 2023, tổng số vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh là 68.634 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN).

Chỉ đạo này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ Thành phố về đánh giá xếp loại thủ trưởng, tập thể lãnh đạo đơn vị năm 2023; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, để nâng cao trách nhiệm trong triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Việc đánh giá xếp loại này áp dụng với tập thể lãnh đạo, thủ trưởng các sở ban ngành, địa phương và chủ đầu tư về kết quả giải ngân vốn đầu tư công (đối với địa phương bao gồm giải ngân vốn bồi thường của tất cả các dự án trên địa bàn).

Cụ thể, với tỷ lệ giải ngân dưới 50%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất hoàn thành nhiệm vụ. Với tỷ lệ giải ngân từ 50% đến dưới 80%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị chỉ được đánh giá xếp loại cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong cả hai trường hợp giải ngân dưới 50% và từ 50% đến dưới 80%, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị sẽ không được xét tặng Bằng khen của UBND Thành phố và Bộ, ngành Trung ương. Thủ trưởng các đơn vị này sẽ không được hưởng thu nhập tăng thêm Quý IV/2023 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 của HĐND TP HCM.

Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 80% trở lên, tập thể lãnh đạo, thủ trưởng, đơn vị được đánh giá xếp loại cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị cũng được xét tặng Bằng khen của UBND Thành phố và Bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng đơn vị được xét hưởng thu nhập tăng thêm Quý IV/2023.

Chủ tịch UBND TP HCM giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, Kho bạc Nhà nước Thành phố, chủ đầu tư dự án và cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được ban hành đầu năm 2023, chỉ đạo của UBND Thành phố để hoàn thành nhiệm vụ được giao; khẩn trương phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong triển khai, giải ngân vốn đầu tư công. 

Năm 2023, tổng số vốn đầu tư công của TP HCM là 68.634 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/12, số vốn giải ngân của Thành phố đạt 36.465 tỷ đồng. Qua rà soát cụ thể từng cơ quan, đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM dự kiến kết quả giải ngân cuối năm của thành phố có thể đạt trên 48.500 tỷ đồng.

Tiến Lực