Doanh nghiệp

Tổng Giám đốc KLF và AMD kiêm thêm chức Chủ tịch FLC GAB

22:40 | 16/05/2020

Chia sẻ

FLC GAB thay chủ tịch Hội đồng quản trị trước khi nhận sáp nhập hai công ty khác là FLC Stone (AMD) và FLC Faros (ROS).
Tổng Giám đốc KLF và AMD kiêm thêm chức Chủ tịch FLC GAB - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Công - Tân Chủ tịch HĐQT của FLC GAB. Ảnh: GAB.

Theo tin từ CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (Mã: GAB), ông Trần Thế Anh đã từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 15/5.

HĐQT của GAB đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của ông Trần Thế Anh. HĐQT sẽ trình đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức danh thành viên HĐQT đối với ông Thế Anh tại cuộc họp đại hội cổ đông gần nhất.

FLC GAB đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 24/4 vừa qua, như vậy việc miễn nhiệm chính thức sẽ chỉ diễn ra sau gần một năm nữa vào đại hội thường niên năm 2021 hoặc một đại hội cổ đông bất thường.

Ông Thế Anh hiện nay vẫn là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn FLC. Cả ông Thế Anh và Tập đoàn FLC đều là cổ đông lớn của FLC GAB.

Từ ngày 15/5, ông Nguyễn Đức Công thay ông Trần Thế Anh làm Chủ tịch FLC GAB. Ông Công là người nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp thuộc "hệ sinh thái" của Tập đoàn FLC như:

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (Mã: KLF).

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã: AMD).

- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Nông dược HAI (Mã: HAI)

- Thành viên HĐQT (nay là Chủ tịch HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc FLC GAB.

Có thể thấy, ông Nguyễn Đức Công hiện nay làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của hai công ty và thành viên HĐQT của hai doanh nghiệp khác. Trong số này, FLC Stone (AMD) đang có kế hoạch sáp nhập vào FLC GAB. Chủ trương sáp nhập đã được đại hội cổ đông thường niên 2020 của cả hai công ty thông qua. 

Một doanh nghiệp khác trong "họ FLC" là CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) cũng có mong muốn sáp nhập vào FLC GAB, chủ trương này cũng đã được đại hội cổ đông hai công ty chấp thuận.

Đức Quyền